Πώς θα κάνω αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας μου;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας σας μέσω του λογαριασμού σας στην pointer.gr.

Γενικά.

Για αρχή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναβάθμιση, αυτοματοποιημένα, μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ πακέτων που βρίσκονται στον ίδιο διακομιστή. Ενδεικτικά, τα Shared Hosting πακέτα φιλοξενίας (Basic, Bronze, Silver, Unlimited) και τα Reseller Hosting (Reseller Bronze, Reseller Silver, Reseller Gold, Reseller Platinum) βρίσκονται σττους ίδιους διακομιστές. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, τα πακέτα φιλοξενίας Semi Dedicated Hosting (Gold, Platinum, Diamond) βρίσκονται σε διαφορετικούς διακομιστές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβείτε μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. από Silver shared hosting σε Semi dedicated Platinum hosting), θα πρέπει να γίνει χειροκίνητη μεταφορά της ιστοσελίδας σας. Για την παραπάνω εργασία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα μέσω email στο helpdesk@pointer.gr, ή από την εφαρμογή μας από εδώ.

Βήματα αναβάθμισης πακέτου φιλοξενίας.

Σε πρώτο επίπεδο, συνδεόμαστε στον λογαριασμό μας στην pointer.gr (από το πάνω δεξιά πλήκτρο Σύνδεση ή από εδώ) και επιλέγουμε το Web Hosting.

Επιλογή Web Hosting.
Επιλογή Web Hosting.

Στην συνέχεια επιλέγουμε το όνομα του πακέτου φιλοξενίας που επιθυμούμε να αναβαθμίσουμε. Ενδεικτικά, για τον σχετικό οδηγό, θα επιλέξω το domainmou.gr.

Επιλογή ονόματος πακέτου φιλοξενίας.
Επιλογή ονόματος πακέτου φιλοξενίας.

Μας ανοίγει επιλογές για το πακέτο φιλοξενίας. Η επιλογή που θα προχωρήσουμε είναι η Upgrade. Με την σχετική επιλογή, ανοίγει το παράθυρο με τις επιλογές που έχουμε για αναβάθμιση. Επιλέγουμε το πακέτο που επιθυμούμε να μεταβούμε και από το drop down menu, επιλέγουμε την διάρκεια. Με την σχετική ενέργεια, πληρώνουμε μόνο την οικονομική διαφορά. Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω, πατάμε το πλήκτρο Επόμενο.

Επιλογή Upgrade, πακέτου αναβάθμισης και διάρκειας.
Επιλογή Upgrade, πακέτου αναβάθμισης και διάρκειας.

Τέλος, προχωράμε σε επιλογή τρόπου πληρωμής και στην συνέχεια σε εξόφληση της, μέσω των οδηγιών που θα μας παρέχει.

Επιλογή τρόπου πληρωμής.
Επιλογή τρόπου πληρωμής.

Η αναβάθμιση είναι αυτοματοποιημένη εργασία. Συνεπώς, κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής μας, θα προχωρήσει και η αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας μας.

Υποβάθμιση πακέτου φιλοξενίας.

Παράλληλα, με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και σε υποβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας μας από το πλήκτρο Downgrade.

Εργασία υποβάθμισης πακέτου φιλοξενίας.
Εργασία υποβάθμισης πακέτου φιλοξενίας.

Share it!