Πώς θα δημιουργήσω βάση δεδομένων και θα την συνδέσω με χρήστη μέσω του cPanel;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως θα δημιουργήσετε βάση δεδομένων, χρήστη της βάσης και την σύνδεση αυτών, μέσω του cPanel.

Video Tutorial

Ξεκινάμε!

Σε πρώτο επίπεδο, θα συνδεθούμε στο cPanel και θα επιλέξουμε το MySQL® Databases.

Επιλογή πλήκτρου MySQL® Databases.
Επιλογή πλήκτρου MySQL® Databases.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

Στην σχετική ενότητα, θα προχωρήσουμε σε δημιουργία της βάσης δεδομένων μας από το πεδίο Create New Database. Πληκτρολογούμε το όνομα που επιθυμούμε και πατάμε το πλήκτρο Create Database.

Προσθήκη ονόματος βάσης δεδομένων από την ενότητα Create New Database.
Προσθήκη ονόματος βάσης δεδομένων από την ενότητα Create New Database.

Δημιουργία Χρήστη της Βάσης Δεδομένων.

Στην συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δημιουργία του χρήστη μας, από την ενότητα Add New User. Στο πεδίο Password, θα εισάγουμε τον κωδικό του χρήστη μας και θα τον επιβεβαιώσουμε στο πεδίο Password (Again). Όσο πληκτρολογούμε τον νέο κωδικό μας, θα εμφανιστεί μια μπάρα όπου θα μας αναφέρει την ισχύ του κωδικού μας. Για να είναι αρκετά ισχυρός και να μπορεί να δηλωθεί, θα πρέπει να είναι ισχύς 75/100 και άνω. Ακόμα, με το πλήκτρο Δημιουργία Κωδικών Πρόσβασης(Password Generator) το cPanel, παράγει ισχυρούς τυχαίους κωδικούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω, επιλέγουμε το πλήκτρο Create User.

Προσθήκη χρήστη από ενότητα Add New User.
Προσθήκη χρήστη από ενότητα Add New User.

Σύνδεση Βάσης Δεδομένων και χρήστη.

Για να συνδέσουμε την βάση δεδομένων με τον χρήστη, θα κατευθυνθούμε στο κάτω μέρος της σελίδας στην ενότητα Add User To Database. Στο μενού User, θα επιλέξουμε τον χρήστη μας, στο Database την Βάση Δεδομένων μας και θα επιλέξουμε το πλήκτρο Add.

Προσθήκη χρήστη σε βάση δεδομένων από την ενότητα Add User To Database.
Προσθήκη χρήστη σε βάση δεδομένων από την ενότητα Add User To Database.

Με την επιλογή του πλήκτρου, μας εμφανίζει τον πίνακα με τα δικαιώματα που μπορούμε να παρέχουμε στον χρήστη. Εάν επιθυμούμε να του παραχωρήσουμε όλα τα δικαιώματα, μπορούμε να επιλέξουμε το ALL PRIVILEGES.
Αφού ολοκληρώσουμε την παραχώρηση δικαιωμάτων, πατάμε το πλήκτρο Make Changes.

Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήστη στην βάση δεδομένων.
Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήστη στην βάση δεδομένων.

Η εργασία έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να ελέγξετε και τις σχετικές επιλογές του MySQL® Databases, για σχετικές τροποποιήσεις στους χρήστες και τις βάσεις δεδομένων μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες με την επιλογή του cPanel MySQL® Database Wizard όπου σας κατευθύνει βήμα-βήμα για την εργασία.

Επιλογή MySQL® Database Wizard.
Επιλογή MySQL® Database Wizard.
Share it!