Πώς θα κάνω εξαγωγή και εισαγωγή βάσης δεδομένων μέσω cPanel;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς θα προχωρήσετε σε εξαγωγή και εισαγωγή βάσης δεδομένων, μέσω του cPanel.

Video Tutorial

Ξεκινάμε!

Σε πρώτο επίπεδο, θα συνδεθούμε στο cPanel και θα επιλέξουμε το phpMyAdmin.

Επιλογή phpMyAdmin.
Επιλογή phpMyAdmin.

Αφού ανοίξει το phpMyAdmin, θα επιλέξουμε την βάση δεδομένων που επιθυμούμε. Ενδεικτικά, θα επιλέξω την βάση δεδομένων do470444_wp90.

Επιλογή βάσης δεδομένων που θα επεξεργαστούμε.
Επιλογή βάσης δεδομένων που θα επεξεργαστούμε.

Εξαγωγή από βάση δεδομένων.

Για την εξαγωγή των στοιχείων της βάσης δεδομένων μας, θα επιλέξουμε το πλήκτρο Export (Εξαγωγή).

Επιλογή πλήκτρου Export.
Επιλογή πλήκτρου Export.

Στην συνέχεια, μας εμφανίζει επιλογές για την εξαγωγή. Στην ενότητα Export method μπορούμε να αφήσουμε την επιλογή Quick – display only the minimal options. Με την επιλογή Custom – display all possible options, μας εμφανίζει επιλογές για προχωρημένους και πιο στοχευμένη εξαγωγή(π.χ. εξαγωγή συγκεκριμένων tables, μετονομασία, συμπίεση).
Στην ενότητα Format, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγή της μορφής του εξαγώμενου αρχείου. Σε αυτόν τον οδηγό, θα το αφήσουμε ως έχει(SQL).
Αφού ελέγξουμε τα παραπάνω, πατάμε το πλήκτρο Go.

Επιλογές εξαγωγής αντιγράφου βάσης δεδομένων.
Επιλογές εξαγωγής αντιγράφου βάσης δεδομένων.

Η εξαγωγή μας έχει ολοκληρωθεί. Μπορούμε να την δούμε στον φάκελο όπου είναι οι λήψεις μας.

Κατεβασμένο αντίγραφο της βάσης δεδομένων.
Κατεβασμένο αντίγραφο της βάσης δεδομένων.

Εισαγωγή σε βάση δεδομένων.

Για την εισαγωγή στοιχείων βάσης δεδομένων μας, θα πρέπει να είναι κενή. Σε περίπτωση που έχει μέσα δεδομένα, θα επιλέξουμε το πλήκτρο Check all και στην συνέχεια από το dropdown menu With selected επιλέγουμε το drop (διαγραφή).

Επιλογή διαγραφής στοιχείων βάσης δεδομένων.
Επιλογή διαγραφής στοιχείων βάσης δεδομένων.

Επιβεβαιώνουμε την διαγραφή των tables, για να έχουμε άδεια βάση δεδομένων.

Επιβεβαίωση διαγραφής στοιχείων βάσης δεδομένων.
Επιβεβαίωση διαγραφής στοιχείων βάσης δεδομένων.

Η βάση δεδομένων μας, είναι πλέον κενή. Συνεπώς αυτή την στιγμή θα επιλέξουμε το Import(Εισαγωγή).

Επιλογή πλήκτρου Import.
Επιλογή πλήκτρου Import.

Έπειτα, στην ενότητα File to import θα εισάγουμε το αρχείο μας. Για να ανέβει ταχύτερα και πιο ασφαλές, θα προχωρήσουμε σε συμπίεση του αντιγράφου μας από τον τοπικό μας υπολογιστή (ενδεικτικά θα πρέπει να έχει κατάληξη .sql.zip). Επιλέγουμε το αρχείο με το πλήκτρο Browse.
Από την στιγμή που έχουμε συνολικό αντίγραφο, δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάποια άλλη ρύθμιση και πατάμε στο πλήκτρο Go.

Το ανέβασμα του αντιγράφου, εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα μας εμφανίσει μήνυμα σε πράσινο πλαίσιο τύπου “Import has been successfully finished“.

Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης εισαγωγής αντιγράφου.
Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης εισαγωγής αντιγράφου.
Share it!