Πώς θα επαναφέρω τον κωδικό για το πακέτο φιλοξενίας μου;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε επαναφορά του κωδικού του πακέτου φιλοξενίας μας.

Για την σχετική εργασία, θα συνδεθούμε στον λογαριασμό μας στην pointer.gr και επιλέγουμε το Web Hosting.

Επιλογή Web Hosting.
Επιλογή Web Hosting.

Στην συνέχεια επιλέγουμε το πακέτο φιλοξενίας μας (θα πατήσουμε στο όνομα του).

Επιλογή πακέτου φιλοξενίας.
Επιλογή πακέτου φιλοξενίας.

Στην σχετική σελίδα, θα επιλέξουμε το πλήκτρο Επαναφορά κωδικού φιλοξενίας.

Επιλογή Επαναφοράς κωδικού φιλοξενίας.
Επιλογή Επαναφοράς κωδικού φιλοξενίας.

Με την παραπάνω ενέργεια, θα ανοίξει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέγουμε το πλήκτρο OK.

Επιβεβαίωση επαναφοράς κωδικού φιλοξενίας.
Επιβεβαίωση επαναφοράς κωδικού φιλοξενίας.

Η διαδικασία, μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά. Ελέγχουμε στον δηλωμένο μας λογαριασμό email στον φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων αλλά και στον φάκελο ανεπιθύμητων για το σχετικό email. Μέσα στο σχετικό μήνυμα θα μας παρέχει τα νέα στοιχεία σύνδεσης στο πακέτο φιλοξενίας μας.

Email με νέα στοιχεία σύνδεσης του πακέτου φιλοξενίας.
Email με νέα στοιχεία σύνδεσης του πακέτου φιλοξενίας.
Share it!