Πώς θα προχωρήσω σε επαναφορά κωδικού στον λογαριασμό μου στην pointer.gr;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως θα προχωρήσετε σε επαναφορά του κωδικού του λογαριασμού σας στην pointer.gr.

Σε πρώτο επίπεδο, θα προχωρήσουμε σε σύνδεση στην pointer.gr και από το πλήκτρο Σύνδεση στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης, θα επιλέξουμε το Υπενθύμιση κωδικού(εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε από εδώ).

Επιλογή Υπενθύμιση κωδικού.
Επιλογή Υπενθύμιση κωδικού.

Στην σχετική σελίδα, υπάρχει μόνο ένα πεδίο, στο οποίο θα συμπληρώσουμε είτε το Όνομα χρήστη(username) είτε τον δηλωμένο λογαριασμό email. Αφού το δηλώσουμε, πατάμε το πλήκτρο Επαναφορά κωδικού.

Συμπλήρωση πεδίου Όνομα χρήστη ή Email.
Συμπλήρωση πεδίου Όνομα χρήστη ή Email.

Μέσα στα επόμενα λεπτά, θα λάβουμε ένα email, είτε στον φάκελο εισερχομένων, είτε στον φάκελο ανεπιθύμητων, με τίτλο Επαναφορά κωδικού. Το ανοίγουμε.

Email επαναφοράς κωδικού.
Email επαναφοράς κωδικού.

Το σχετικό email, μας παρέχει έναν σύνδεσμο μίας χρήσης, με τίτλο Επαναφορά κωδικού. Τον επιλέγουμε για να προχωρήσουμε την διαδικασία.

Επιλογή συνδέσμου Επαναφοράς κωδικού.
Επιλογή συνδέσμου Επαναφοράς κωδικού.

Μας μεταφέρει στον λογαριασμό μας και πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα Αλλαγή στοιχείων σύνδεσης.
Στο πεδίο Όνομα χρήστη, εάν επιθυμούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγή του Username του λογαριασμού μας.
Στο πεδίο Νέος κωδικός, δηλώνουμε τον νέο κωδικό που επιθυμούμε να έχει ο λογαριασμός μας και τον επιβεβαιώνουμε στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού.
Αφού συμπληρώσουμε τα σχετικά πεδία, πατάμε το πλήκτρο Αποθήκευση.

Δήλωση νέων στοιχείων σύνδεσης λογαριασμού.
Δήλωση νέων στοιχείων σύνδεσης λογαριασμού.
Share it!