Πώς δημιουργώ ένα subdomain στο Cpanel;

Τα subdomains μπορούν να ‘δείχνουν’ σε διαφορετικά σημεία του site σου.

1. Login στο Cpanel και πηγαίνεις στο Domains > Subdomains.

Cpanel add domain

2. Θα πρέπει να συμπληρώσεις τα παρακάτω πεδία:
Subdomain: Το όνομα του subdomain.
Domain: Εδώ θα επιλέξεις ένα domain name από την λίστα (εάν έχεις πακέτο με ένα domain τότε θα είναι προεπιλεγμένοι πάντα τα βασικό σου domain.
Document root: Το root directory του subdomain σου, για παράδειγμα, /public_html/subdomain

subdomain details

3. Κλίκ στο ‘Create’

Share it!