Πώς αλλάζω έκδοση PHP μέσω του Plesk;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή της έκδοσης της PHP, μέσω του Plesk.

Σε πρώτο επίπεδο, θα συνδεθούμε μέσα στο Plesk μας και στην συνέχεια θα επιλέξουμε το PHP Settings.

Επιλογή PHP Settings.
Επιλογή PHP Settings.

Αυτή την στιγμή, φαίνεται από την επιλογή PHP version ότι χρησιμοποιείται η έκδοση 8.0.27. Για να προχωρήσουμε σε αλλαγή της, θα πατήσουμε επάνω στην έκδοση και από το drop down menu μπορούμε να την αλλάξουμε. Ενδεικτικά, θα προχωρήσουμε σε αλλαγή της στην 8.1.14.

Επιλογή νέας έκδοσης PHP από το PHP Version.
Επιλογή νέας έκδοσης PHP από το PHP Version.

Στο κάτω μέρος της σχετικής σελίδας, στην ενότητα Common settings, μπορούμε να διαχειριστούμε τις ρυθμίσεις που θα έχει η νέα έκδοση που θα δηλώσουμε. Ενδεικτικά, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή και να απενεργοποιήσουμε επιλογές όπως, display_errors, allow_url_fopen και short_open_tag.
Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω, πατάμε το πλήκτρο OK ή Apply.

Επιλογές Common settings και ολοκλήρωση αλλαγών.
Επιλογές Common settings και ολοκλήρωση αλλαγών.

Οι ενέργειες αλλαγής μας έχουν ολοκληρωθεί. Για την εφαρμογή τους, μπορεί να χρειαστεί έως και 30 λεπτά.

Share it!