Πώς δημιουργώ λογαριασμό FTP μέσω του Plesk;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως θα δημιουργήσετε λογαριασμούς FTP μέσω του Plesk.

Video Tutorial

Ξεκινάμε!

Σε γενικά πλαίσια, μπορούμε να συνδεθούμε μέσω FTP με τα στοιχεία σύνδεσης του Plesk, που έχουμε λάβει μέσω του email ενεργοποίησης. Εάν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε και άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να συνδεθούμε μέσα στο Plesk και να επιλέξουμε το FTP Access.

Επιλογή πλήκτρου FTP Access.
Επιλογή πλήκτρου FTP Access.

Στην συνέχεια, πατάμε το πλήκτρο Add an FTP Account.

Επιλογή πλήκτρου Add an FTP Account.
Επιλογή πλήκτρου Add an FTP Account.

Στην ενότητα General, είναι όλα τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσουμε για την δημιουργία του λογαριασμού μας.
1. Στο πεδίο FTP account name, θα συμπληρώσουμε το όνομα του λογαριασμού μας. Στην περίπτωσή μας, θα δημιουργήσουμε τον λογαριασμό ftpuser.
2. Στο πεδίο Home directory, μπορούμε να δηλώσουμε που θα έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος χρήστης. Εάν επιθυμούμε να έχει πρόσβαση σε άλλο φάκελο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγή του σχετικού φακέλου, είτε πληκτρολογώντας την διαδρομή, είτε από το πλήκτρο με το εικονίδιο του φακέλου. Για τον χρήστη που δημιουργούμε στο σχετικό άρθρο, θα δώσουμε πλήρη πρόσβαση στους φακέλους του πακέτου μας, οπότε θα το αφήσουμε ως έχει (/).
3. Στο πεδίο Password, θα εισάγουμε τον κωδικό του λογαριασμού μας και θα τον επιβεβαιώσουμε στο Confirm password. Όσο πληκτρολογούμε τον νέο κωδικό μας, θα εμφανιστεί μια μπάρα όπου θα μας αναφέρει την ισχύ του κωδικού μας. Για να είναι αρκετά ισχυρός και να μπορεί να δηλωθεί, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Strong. Ακόμα, με το πλήκτρο Generate, το Plesk παράγει ισχυρούς τυχαίους κωδικούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τέλος, με το πλήκτρο Show, μπορούμε να δούμε τι πληκτρολογούμε στο πεδίο Password.
4. Αφού συμπληρώσουμε τα σχετικά πεδία και έχουμε αποθηκεύσει τα στοιχεία σύνδεσης, πατάμε το πλήκτρο OK.

Πεδία συμπλήρωσης στοιχείων λογαριασμού FTP.
Πεδία συμπλήρωσης στοιχείων λογαριασμού FTP.

Ο λογαριασμός FTP μας έχει δημιουργηθεί. Μπορούμε να τον δούμε στo FTP Access και εάν τον επιλέξουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές στα στοιχεία σύνδεσης.

Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης δημιουργίας του λογαριασμού FTP.
Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης δημιουργίας του λογαριασμού FTP.

Για να προχωρήσουμε στην σύνδεση, θα πρέπει να έχουμε κάποιο FTP Client πρόγραμμα. Από τα πιο δημοφιλή FTP Client πρόγραμμα είναι το FileZilla, καθώς είναι δωρεάν, εύκολο στην χρήση και συμβατό σχεδόν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα(WindowsMac OSLinux). Αφου το εγκαταστήσουμε και το ανοίξουμε, θα δηλώσουμε τα στοιχεία μας στα σχετικά πεδία. Ενδεικτικά:

  • Κόμβος (Host): Το όνομα του διακομιστή μας(π.χ. linuxΧΧ.name-servers.gr), το domain name μας ή την ΙΡ του διακομιστή (μπορούμε να την δούμε μέσω του Plesk).
  • Όνομα χρήστη (Username): ftpuser
  • Κωδικός πρόσβασης (Password): ο κωδικός που δηλώσαμε.
  • Θύρα (Port): 21
Συμπλήρωση στοιχείων σύνδεσης στο FileZilla.
Συμπλήρωση στοιχείων σύνδεσης στο FileZilla.
Share it!