Πώς δημιουργώ λογαριασμούς και πακέτα φιλοξενίας μέσα στο Reseller(cPanel)?

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε πως θα προχωρήσουμε σε δημιουργία λογαριασμού καθώς και σε δημιουργία πακέτου φιλοξενίας μέσα από το διαχειριστικό πάνελ WHM του cPanel.

Video Tutorial

Ξεκινάμε

Σε πρώτο επίπεδο θα συνδεθούμε στον λογαριασμό cPanel μας και θα επιλέξουμε το WebHost Manager από την κατηγορία Advanced.

Πλήκτρο WebHost Manager.
Πλήκτρο WebHost Manager.

Αυτή την στιγμή είμαστε μέσα στο Web Host Manager. Για να δημιουργήσουμε ένα πακέτο, θα πρέπει από την αριστερή στήλη, στην κατηγορία Packages να επιλέξουμε το Add a Package. Έάν δεν μπορούμε να βρούμε την επιλογή μπορούμε να την πληκτρολογήσουμε στην επάνω μπάρα αναζήτησης.

Επιλογή Add a Package.
Επιλογή Add a Package.

Στην σχετική σελίδα, μπορούμε να δηλώσουμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε να δώσουμε στο πακέτο μας. Τα κύρια που θα πρέπει να δηλώσουμε είναι το όνομα του πακέτου(Package Name), ο χώρος του δίσκου(Disk Space Quota (MB)) καθώς και το Monthly Bandwidth Limit (MB). Παράλληλα, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ανάλογα και τις λοιπές επιλογές. Τέλος πατάμε το πλήκτρο Add στο κάτω μέρος της σελίδας.

Συμπλήρωση πεδίων για δημιουργία πακέτου.
Συμπλήρωση πεδίων για δημιουργία πακέτου.

Το πακέτο μας έχει δημιουργηθεί. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε δημιουργία λογαριασμού, από την αριστερή στήλη, στην κατηγορία Account Functions και στην επιλογή Create a New Account.

Επιλογή Create a New Account.
Επιλογή Create a New Account.

Αυτή την στιγμή θα πρέπει να δηλώσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας στην καρτέλα Domain Information. Στην καρτέλα Package επιλέγουμε το πακέτο που δημιουργήσαμε στο παραπάνω βήμα. Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία, πατάμε στο κάτω μέρος της σελίδας το πλήκτρο Create.

Πεδία συμπλήρωσης για δημιουργία λογαριασμού.
Πεδία συμπλήρωσης για δημιουργία λογαριασμού.

Μας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός μας έχει ολοκληρωθεί. Για να δούμε το σύνολο των λογαριασμών μας μπορούμε από την αριστερή στήλη Account Information να επιλέξουμε το List Accounts.

Επιλογή List Accounts.
Επιλογή List Accounts.

Σε αυτή την σελίδα, μπορούμε να δούμε τους λογαριασμούς που έχουμε στο Reseller πακέτο μας. Με το εικονίδιο του cPanel δίπλα από τον κάθε λογαριασμό, μπορούμε να συνδεθούμε σε αυτό. Στα δεξιά επίσης, υπάρχουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες του λογαριασμού.
Τέλος εάν πατήσουμε το + δίπλα από το Domain, μας δίνει επιλογές για γρήγορες ενέργειες, όπως αλλαγή κωδικού, αλλαγή email επικοινωνίας, καθώς και πλήκτρο για την αλλαγή πακέτου και διαγραφή λογαριασμού.

Γρήγορες επιλογές λογαριασμού.
Γρήγορες επιλογές λογαριασμού.

Share it!