Πώς κάνω δημιουργία hosting πακέτου και λογαριασμού μέσα από το διαχειριστικό του Reseller Plesk μου;

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε πως θα προχωρήσουμε σε δημιουργία συνδρομής(λογαριασμός) καθώς και σε δημιουργία προγράμματος φιλοξενίας(πακέτο φιλοξενίας) μέσα από το Plesk Reseller.

Video Tutorial

Ξεκινάμε

Σε πρώτο επίπεδο θα συνδεθούμε στον Plesk Reseller μας και θα επιλέξουμε το Service Plans για την δημιουργία προγράμματος φιλοξενίας.

Επιλογή Service Plans.
Επιλογή Service Plans.

Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο Add a Plan.

Επιλογή πλήκτρου Add a Plan.
Επιλογή πλήκτρου Add a Plan.

Στην σχετική σελίδα, μπορούμε να δηλώσουμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε να δώσουμε στο πρόγραμμα μας. Στην επιλογή Overuse policy, εάν αφήσουμε το Overuse of disk space and traffic is allowed, η συνδρομή θα μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω πόρους από αυτούς που ορίσαμε, ενώ εάν επιλέξουμε το Overuse is not allowed, η συνδρομή θα κλείνει εάν ξεπεράσει τα όρια του προγράμματος. Τα κύρια που θα πρέπει να δηλώσουμε είναι το όνομα του πακέτου (Package Name), ο χώρος του δίσκου (Disk Space) καθώς και το Traffic. Παράλληλα, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ανάλογα και τις λοιπές επιλογές. Τέλος πατάμε το πλήκτρο OK στο κάτω μέρος της σελίδας.

Συμπλήρωση πεδίων για δημιουργία προγράμματος.
Συμπλήρωση πεδίων για δημιουργία προγράμματος.

Το πρόγραμμά μας έχει δημιουργηθεί. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε δημιουργία συνδρομής, από την αριστερή στήλη, στην επιλογή Subscriptions.

Ολοκλήρωση δημιουργίας προγράμματος και επιλογή Subscriptions.
Ολοκλήρωση δημιουργίας προγράμματος και επιλογή Subscriptions.

Πατάμε το πλήκτρο Add Subscription και στην συνέχεια το Blanc website.

Πλήκτρο Add Subscription.
Πλήκτρο Add Subscription.
Επιλογή Blanc website.
Επιλογή Blanc website.

Πληκτρολογούμε το domain name μας στο πεδίο Registered domain name. Στο κάτω Drop Down Menu, Service plan έχει προεπιλεγμένο το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε. Εάν είχαμε περισσότερα από ένα μπορούμε από εδω να επιλέξουμε ποιο θα εφαρμόσουμε.

Συμπλήρωση domain name και επιλογή προγράμματος.
Συμπλήρωση domain name και επιλογή προγράμματος.

Στην συνέχεια επιλέγουμε το Additional subscription settings, και δηλώνουμε τα στοιχεία σύνδεσης που θα δώσουμε στον χρήστη μας για σύνδεση στο Plesk καθώς και μέσω FTP στα πεδία Username και Password. Τέλος πατάμε το πλήκτρο Add Subscription.

Συμπλήρωση Username και Password για σύνδεση του χρήστη στο Plesk.
Συμπλήρωση Username και Password για σύνδεση του χρήστη στο Plesk.

Η συνδρομή μας έχει ενεργοποιηθεί. Μπορούμε να δούμε το σύνολο των συνδρομών μας από την επιλογή Subscriptions, όπως και να προχωρήσουμε σε κάποιες γρήγορες αλλαγές μέσω των επιλογών που μας δίνει το Plesk.

Επιλογή Subscriptions για προβολή των συνδρομών.
Επιλογή Subscriptions για προβολή των συνδρομών.
Share it!