Πώς κάνω εγκατάσταση του Let’s Encrypt SSL στο Plesk;

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε πως θα προχωρήσετε σε εγκατάσταση του δωρεάν πιστοποιητικού ασφαλείας του διακομιστή, Let’s Encrypt.

Video Tutorial

Ξεκινάμε

Σε πρώτο επίπεδο, θα συνδεθούμε στον Plesk panel μας και θα επιλέξουμε το Hosting Settings.

Επιλογή Hosting Settings.
Επιλογή Hosting Settings.

Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι απο την ενότητα Security, η επιλογή SSL/TLS support είναι ενεργοποιημένή. Παράλληλα, εάν είναι ενεργοποιημένο και το Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS θα αναλάβει το Plesk, αυτόματα, την ανακατεύθυνση της κίνησης από το ασφαλές πρωτόκολλο. Εάν δεν ειναι ενεργοποιημένα τα παραπάνω, τα ενεργοποιούμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στο κάτω μέρος της οθόνης.

Έλεγχος επιλογών ενότητας Security.
Έλεγχος επιλογών ενότητας Security.

Στην συνέχεια, επιλέγουμε το SSL/TLS Certificates.

Επιλογή SSL/TLS Certificates.
Επιλογή SSL/TLS Certificates.

Όπως μας ενημερώνει η σελίδα, δεν έχουμε κάποιο ενεργοποιημένο πιστοποιητικό ασφαλείας. Πατάμε το πλήκτρο Install από την επιλογή Install a free basic certificate provided by Let’s Encrypt.

Επιλογή εγκατάστασης του SSL Let's Encrypt.
Επιλογή εγκατάστασης του SSL Let’s Encrypt.

Στο παράθυρο που μας εμφανίζει, μπορούμε να δηλώσουμε τους τομείς που επιθυμούμε να καλύψει το πιστοποιητικό. Εάν επιλέξουμε το Secure the wildcard domain (including www and webmail), θα επιλέξει και τα υπόλοιπα. Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο Get it free.

Επιλογή wildcard και πλήκτρο Get it free.
Επιλογή wildcard και πλήκτρο Get it free.

Στην επόμενη σελίδα μας ενημερώνει ότι το Plesk εφαρμόζει μια εγγραφή DNS τύπου TXT, για την επιβεβαίωση της έκδοσης του πιστοποιητικού και ότι θα πρέπει να εμφανίζεται εξωτερικά. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούμε να βρουμε με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, που εμφανίζουν εγγραφές DNS. Ενδεικτικά, το εργαλείο της Google που μπορουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/#TXT/. Εάν εμφανίζει την εγγραφή συμπληρώνοντας το _acme-challenge.domainmou.gr, τότε μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Reload.

Έλεγχος εγγραφής TXT και επιλογή πλήκτρου Reload.
Έλεγχος εγγραφής TXT και επιλογή πλήκτρου Reload.

Το πιστοποιητικό μας έχει εκδοθεί και μας εμφανίζει τους τομείς που καλύπτει. Για να εφαρμόσουμε το πιστοποιητικό στην σελίδα μας, επιλέγουμε το domainmou.gr από το πάνω μέρος της σελίδας, για να προχωρήσουμε στην αρχική σελίδα του Plesk και στην συνέχεια επιλέγουμε ξανά το Hosting Settings.

Εμφάνιση καλυπτόμενων τομέων και επιστροφή στην αρχική οθόνη του Plesk.
Εμφάνιση καλυπτόμενων τομέων και επιστροφή στην αρχική οθόνη του Plesk.
Επιλογή Hosting Settings.
Επιλογή Hosting Settings.

Στην ενότητα Security, βλέπουμε ότι στο πεδίο Certificate έχει επιλέξει αυτόματα το πιστοποιητικό ασφαλείας Let’s Encrypt. Εάν έχουμε παραπάνω από ένα πιστοποιητικό ή δεν έχει πάρει αυτόματα την επιλογή, τότε επιλέγουμε το πιστοποιητικό μας και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στο κάτω μέρος της οθόνης.

Επιβεβαίωση πιστοποιητικού ασφαλείας που χρησιμοποιείται.
Επιβεβαίωση πιστοποιητικού ασφαλείας που χρησιμοποιείται.
Share it!