Πως κάνω σύνδεση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook 16;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως θα προχωρήσετε σε σύνδεση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook 2016.

Video Tutorial

Ξεκινάμε

Σε πρώτο επίπεδο, ανοίγουμε το Microsoft Outlook και επιλέγουμε το Αρχείο.

Επιλογή Αρχείο.
Επιλογή Αρχείο.

Στην συνέχεια πατάμε επάνω στο πλήκτρο Προσθήκη λογαριασμού.

Πλήκτρο Προσθήκη λογαριασμού.
Πλήκτρο Προσθήκη λογαριασμού.

Στο παράθυρο που μας ανοίγει, πληκτρολογούμε τo όνομα του λογαριασμού email μας στο σχετικό πεδίο και στην συνέχεια Σύνδεση.

Πεδίο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πεδίο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην επόμενη ρύθμιση, μπορούμε να επιλέξουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας POP ή IMAP. Εμείς για αυτόν τον οδηγό, θα επιλέξουμε το IMAP.

Πλήκτρο IMAP.
Πλήκτρο IMAP.

Στις Ρυθμίσεις λογαριασμού IMAP δηλώνουμε τις ρυθμίσεις για εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. Στην εισερχόμενη αλληλογραφία, στο πεδίο Διακομιστής μπορούμε να δηλώσουμε το mail.domainmou.gr με Θύρα 143 και κρυπτογράφηση STARTTLS. Στην εξερχόμενη αλληλογραφία, στο πεδίο Διακομιστής μπορούμε επίσης να δηλώσουμε το mail.domainmou.gr με Θύρα 25 και κρυπτογράφηση STARTTLS. Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο Επόμενο.

Συμπλήρωση πεδίων εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Τέλος προχωράμε σε εισαγωγή του κωδικού του λογαριασμού email μας στο σχετικό πεδίο και το πλήκτρο Σύνδεση.

Συμπλήρωση κωδικού λογαριασμού email.
Συμπλήρωση κωδικού λογαριασμού email.

Μας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός μας έχει προστεθεί με επιτυχία και πατάμε το πλήκτρο Τέλος.

Ενημέρωση επιτυχούς προσθήκης λογαριασμού.
Ενημέρωση επιτυχούς προσθήκης λογαριασμού.

Σε γενικά πλαίσια, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία σύνδεσης σας, μέσα από τον λογαριασμό σας στην pointer.gr και στην διαδρομή Web Hosting > domainmou.gr(το όνομα του πακέτου φιλοξενίας σας) > Στοιχεία φιλοξενίας.

Σας παρέχουμε και στο παρακάτω πεδίο τις γενικές ρυθμίσεις:

EMAIL

Εισερχόμενη αλληλογραφία

Πρωτόκολλο: POP3 ή IMAP
Server: mail.domainmou.gr(εναλλακτικά το όνομα του διακομιστή πχ linuxΧΧ.name-servers.gr ή η ΙΡ του)
Θύρα: 110 (για POP3) ή 143 (για IMAP)
Ασφάλεια: (START)TLS
Πιστοποίηση (απαιτείται): Για την σύνδεση απαιτείται η πιστοποίηση με τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού αλληλογραφίας. Ως username χρησιμοποιείς την πλήρη διεύθυνση του λογαριασμού (π.χ. info@domainmou.gr) και ως password τον κωδικό του λογαριασμού αλληλογραφίας.

Εξερχόμενη αλληλογραφία

Πρωτόκολλο: SMTP
Server: mail.domainmou.gr(εναλλακτικά το όνομα του διακομιστή πχ linuxΧΧ.name-servers.gr ή η ΙΡ του)
Θύρα: 587 (εναλλακτικά 25)*
Ασφάλεια: (START)TLS
Πιστοποίηση (απαιτείται): Για την σύνδεση απαιτείται η πιστοποίηση με τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού αλληλογραφίας. Ως username χρησιμοποιείς την πλήρη διεύθυνση του λογαριασμού (π.χ. info@domainmou.gr) και ως password τον κωδικό του λογαριασμού αλληλογραφίας.

*Σε περίπτωση που η θύρα εξερχομένων είναι μπλοκαρισμένη από τον πάροχο σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εναλλακτική με ασφάλεια TLS.

Share it!