Πώς θα εγκαταστήσω Laravel Framework μέσω του cPanel;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως μπορείτε να προχωρήσετε σε εγκατάσταση του Laravel Framework, μέσω του cPanel.

Για την σχετική εργασία, θα χρειαστεί να έχεις ανοιχτή την λειτουργία τερματικού στο πακέτο φιλοξενίας σου. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει μέσα στο cPanel, μπορείς να ενημερώσεις το τεχνικό μας τμήμα μέσω email στο helpdesk@pointer.gr ή μέσω της εφαρμογής helpdesk.pointer.gr.

Ακόμα, πριν προχωρήσεις σε εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πιστοποιητικό SSL. Μπορείς να δεις το σχετικό άρθρο για εγκατάσταση SSL, από εδώ.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχεις επιλεγμένη και την έκδοση PHP της επιλογής σου, καθώς και ενεργοποιημένες τις επιλογές phar και allow_url_fopen.

Ενεργοποίηση phar.
Ενεργοποίηση phar.
Ενεργοποίηση allow_url_fopen.
Ενεργοποίηση allow_url_fopen.

Μπορείς να δεις περισσότερα σχετικά με την αλλαγή έκδοσης PHP, από εδώ.

Εργασίες Composer και αρχική εγκατάσταση.

Αφού ενεργοποιηθεί το τερματικό, θα το βλέπεις μέσω στο cPanel στην ενότητα Σύνθετη, με όνομα Terminal. Το επιλέγεις.

Επιλογή Terminal.
Επιλογή Terminal.

Στην συνέχεια, θα τρέξουμε την παρακάτω εντολή για διάγνωση του composer.

composer diagnose
Εντολή διάγνωσης composer.
Εντολή διάγνωσης composer.

(Εάν εμφανίσει σφάλμα στο pubkeys, μπορείς να το αγνοήσεις ή να περάσεις τα κλειδιά, με την εντολή που θα αναφέρει).

Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να δημιουργήσεις την εφαρμογή, να εγκαταστήσεις τον composer καθώς και το php artisan. Ενδεικτικά, για το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές:

cd public_html/
composer create-project laravel/laravel example-app
cd example-app/
composer install
php artisan key:generate
Δημιουργία εφαρμογής μέσα στον φάκελο public_html.
Δημιουργία εφαρμογής μέσα στον φάκελο public_html.
Εγκατάσταση composer μέσα στον φάκελο example-app.
Εγκατάσταση composer μέσα στον φάκελο example-app.

Δημιουργία βάσης δεδομένων.

Η εγκατάσταση σου έχει ολοκληρωθεί. Αυτή την στιγμή, θα πρέπει να προχωρήσεις σε δημιουργία βάσης δεδομένων για το project σου. Μπορείς να δεις αναλυτικά τις οδηγίες δημιουργίας βάσης από εδώ.

Δημιουργία αρχείου .env.

Κατόπιν, θα πρέπει να εισάγεις τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που έχεις δημιουργήσει μέσα στο αρχείο .env.example και να το μετονομάσεις σε .env.

Σύνδεση αρχείου .env.exaple με την βάση δεδομένων.
Σύνδεση αρχείου .env.exaple με την βάση δεδομένων.
Μετονομασία αρχείου .env.example σε .env.
Μετονομασία αρχείου .env.example σε .env.

Δημιουργία Κλειδιών του php artisan.

Τέλος, θα χρειαστεί να εισάγεις κλειδί στο php artisan. Συνεπώς θα ανοίξεις εκ νέου την επιλογή Terminal και θα πληκτρολογήσεις τις παρακάτω εντολές:

cd public_html/example-app/
php artisan key:generate
Δημιουργία κλειδιών του php artisan.
Δημιουργία κλειδιών του php artisan.

Σε περίπτωση που έχεις προχωρήσει ορθά στα παραπάνω βήματα, τότε θα πρέπει στον αντίστοιχο σύνδεσμο domainmou.gr/exampe-app/public/ να εμφανίζει το default page του Laravel Framework.

Default σελίδα του Laravel Framework.
Default σελίδα του Laravel Framework.

Ρυθμίσεις αρχείου .htaccess.

Συνεπώς, αυτή την στιγμή, μπορείς να ξεκινήσεις το project σου. Εάν επιθυμείς να εμφανίζεται η σχετική εγκατάσταση του framework στο βασικό domain name σου, θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα αρχείο .htaccess μέσα στον φάκελο public_html/. Το σχετικό αρχείο, θα πρέπει να έχει τους παρακάτω κανόνες (διαμορφωμένους για το domain name σου):

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domainmou.gr$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domainmou.gr$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !example-app/public/
RewriteRule (.*) /example-app/public/ [L]
Κανόνες .htaccess.
Κανόνες .htaccess.
Εμφάνιση Laravel Framework στο κύριο domain name.
Εμφάνιση Laravel Framework στο κύριο domain name.
Share it!