Πώς θα ρυθμίσω και θα ενεργοποιήσω το Node.js μέσω του cPanel;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση του Node.js και ενεργοποίηση μέσω του cPanel.

Video Tutorial

Ξεκινάμε

Δημιουργία Subdomain.

Αφού συνδεθούμε στο cPanel, θα επιλέξουμε το Τομείς (Domains) για να δημιουργήσουμε το Subdomain που θα φιλοξενείται η εφαρμογή μας.

Επιλογή Τομείς.
Επιλογή Τομείς.

Στην συνέχεια, θα επιλέξουμε το πλήκτρο Create A New Domain.

Πλήκτρο Create A New Domain.
Πλήκτρο Create A New Domain.

Στο πεδίο Τομέας (Domain), θα δηλώσουμε το όνομα του Subdomain μας. Ενδεικτικά για το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω το nodejsapp.domainmou.gr. Παράλληλα, απενεργοποιούμε το checkbox Share document root, για να μην έχει το ίδιο φάκελο με το domainmou.gr. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την σχετική διαδικασία, από τον σχετικό οδηγό. Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω, θα πατήσουμε το πλήκτρο Υποβολή (Submit).

Δημιουργία Subdomain και Υποβολή.
Δημιουργία Subdomain και Υποβολή.

Δημιουργία εφαρμογής.

Η δημιουργία του Subdomain μας έχει ολοκληρωθεί. Επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα του cPanel και στην συνέχεια θα επιλέξουμε από την ενότητα Λογισμικό (Software), την επιλογή Setup Node.js App.

Επιλογή Setup Node.js App.
Επιλογή Setup Node.js App.

Επιλέγουμε το πλήκτρο Create Application.

Πλήκτρο Create Application.
Πλήκτρο Create Application.

Στο σχετικό βήμα, θα πρέπει να δηλώσουμε τις επιλογές μας για την εφαρμογή μας. Ενδεικτικά για το άρθρο, έχουμε δηλώσει το Subdomain nodejsapp.domainmou.gr στο Application root, Application URL. Στο Application startup file, μπορούμε να δηλώσουμε το όνομα του αρχείου της εφαρμογής (ενδεικτικά δηλώνουμε app.js). Επίσης, δηλώσαμε στο πεδίο Passenger log file την διαδρομή /home/domainmou/logs/passenger.log. Αφού ολοκληρώσουμε με τα παραπάνω θα πατήσουμε το πλήκτρο CREATE.

Επιλογές εφαρμογής και δημιουργία.
Επιλογές εφαρμογής και δημιουργία.

Με την δημιουργία του παραπάνω, δημιουργείται ένα αρχείο app.js μέσα στον φάκελο nodejsapp.domainmou.gr. Το σχετικό αρχείο, έχει τον παρακάτω κώδικα:

var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  var message = 'It works!\n',
    version = 'NodeJS ' + process.versions.node + '\n',
    response = [message, version].join('\n');
  res.end(response);
});
server.listen();

Συνεπώς, πληκτρολογώντας το nodejsapp.domainmou.gr, θα μας εμφανίσει το παρακάτω:

Εμφάνιση περιεχομένου, αρχείου app.js.
Εμφάνιση περιεχομένου, αρχείου app.js.

Η παραπάνω εργασία μας, έχει ολοκληρωθεί. Μπορούμε να επεξεργαστούμε το παραπάνω αρχείο app.js ή και να ανεβάσουμε το δικό μας από τον τοπικό μας υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο για ανέβασμα αρχείου μέσω του cPanel.

Παράλληλα από την επιλογή Setup Node.js App, μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχετικές ενέργειες, όπως να σταματήσουμε την εφαρμογή (Stop App), να την επανεκιννήσουμε (Restart) και να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις που έχουμε ήδη δηλώσει.

Ρυθμίσεις λειτουργίας εφαρμογής.
Ρυθμίσεις λειτουργίας εφαρμογής.
Share it!