Πώς θα συνδέσω το email μου στην εφαρμογή του Gmail (mobile);

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς θα συνδέσετε το email σας στην εφαρμογή του Gmail στο κινητό σας τηλέφωνο.

Για την σχετική σύνδεση, θα πρέπει να έχουμε προχωρήσει σε δημιουργία του λογαριασμού email μας. Μπορείτε να δείτε τον οδηγό για δημιουργία λογαριασμού email σε cPanel, από εδώ και μέσω Plesk, από εδώ.

Ρύθμιση νέου λογαριασμού.

Αφού ανοίξουμε την εφαρμογή, θα πατήσουμε την εικόνα στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης και στην συνέχεια θα επιλέξουμε το “Προσθήκη άλλου λογαριασμού”.

Επιλογή εικόνας.
Επιλογή εικόνας.
Επιλογή προσθήκης άλλου λογαριασμού.
Επιλογή προσθήκης άλλου λογαριασμού.

Βλέπουμε κάποιες επιλογές για την ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μεγάλους παρόχους. Καθώς ως Mail Server μας δεν είναι κανένας από τις επιλογές που μας εμφανίζει, θα επιλέξουμε το “Άλλος”.

Επιλογή "Άλλος".
Επιλογή “Άλλος”.

Στην συνέχεια εμφανίζεται πεδίο “Προσθήκη διεύθυνσης email”, όπου θα εισάγουμε τον λογαριασμό email μας. Ενδεικτικά, για το οδηγό, θα προσθέσω το admin@domainmou.gr.

Εισαγωγή λογαριασμού email.
Εισαγωγή λογαριασμού email.

Παράλληλα, θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στα πρωτόκολλα IMAP και POP3. Εάν επιλέξουμε το POP3, τα εισερχόμενα μηνύματα μας, θα αποθηκεύονται τοπικά στο κινητό μας. Εναλλακτικά ,με το πρωτόκολλο IMAP, τα μηνύματα θα παραμένουν στον διακομιστή. Για τον σχετικό οδηγό, επιλέγω το IMAP.

Επιλογή πρωτοκόλλου IMAP.
Επιλογή πρωτοκόλλου IMAP.

Στο επόμενο βήμα, μας ενημερώνει να προσθέσουμε τον κωδικό του λογαριασμού email μας στο σχετικό πεδίο.

Εισαγωγή κωδικού του email στο πεδίο.
Εισαγωγή κωδικού του email στο πεδίο.

Αφού προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, μας έχει σε παράθεση τις ρυθμίσεις εισερχομένων που έχουμε δηλώσει. Στο πεδίο διακομιστής, θα είναι προσυμπληρωμένο το Domain Name μας. Μπορούμε να το αφήσουμε ως έχει, καθώς απαντάει από την IP του Mail Server μας.

Ρυθμίσεις διακομιστή εισερχομένων.
Ρυθμίσεις διακομιστή εισερχομένων.

Εκτός από την εισερχόμενη αλληλογραφία, στην συνέχεια μας παραθέτει τις ρυθμίσεις για τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Οι ρυθμίσεις είναι οι ίδιες με την εισερχόμενη, καθώς είναι ο ίδιος διακομιστής. Συνεπώς δεν προχωράμε σε κάποια αλλαγή.

Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων.
Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων.

Τέλος, μας παραθέτει τις επιλογές λογαριασμού. Μπορούμε να συμπληρώσουμε κάθε πότε επιθυμούμε να συγχρονίζει τα μηνύματα. Παράλληλα, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και τις κάτω επιλογές.

Επιλογές λογαριασμού.
Επιλογές λογαριασμού.

Επιβεβαίωση εισαγωγής λογαριασμού email.

Εάν έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τα παραπάνω βήματα, μας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός μας έχει ρυθμιστεί. Στην παρούσα φάση, μπορούμε να δηλώσουμε εάν επιθυμούμε και το όνομα που θα εμφανίζεται στα απεσταλμένα μηνύματα. Για τον σχετικό οδηγό έχω δηλώσει το όνομα Admin.

Ολοκλήρωση σύνδεσης και επιλογή ονόματος.
Ολοκλήρωση σύνδεσης και επιλογή ονόματος.

Ο λογαριασμός email μας, έχει συνδεθεί σε κανονικά πλαίσια. Αυτή την στιγμή, μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε emails, από τον λογαριασμό μας (π.χ. admin@domainmou.gr), μέσα από την εφαρμογή του Gmail.

Εισερχόμενα λογαριασμού email.
Εισερχόμενα λογαριασμού email.
Share it!