Γέμισαν τα inodes στο cPanel μου. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που φτάσουν στο όριο τα inodes στο cPanel σας.

Γενικά.

Ως ορισμός, inodes είναι το πλήθος των αρχείων του πακέτου φιλοξενίας μας. Το σχετικό όριο είναι στα 100.000 στα πακέτα φιλοξενίας Bronze, στα 250.000 στα πακέτα Silver και στα 350.000 στα πακέτα φιλοξενίας Unlimited.

Το όριο των inodes, μπορούμε να το δούμε μέσα από το cPanel μας, στην δεξια κατηγορία Statistics.

Μετρητής πλήθους inodes του cPanel.
Μετρητής πλήθους inodes του cPanel.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ.

Το cPanel, δεν παρέχει άμεσα κάποιο εργαλείο για τον έλεγχο των inodes. Για αυτόν τον λόγο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε έλεγχο, μόνο μέσω τερματικού. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε τερματικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα, μέσω email στο helpdesk@pointer.gr ή μέσω της εφαρμογής από εδώ.

Αφού ενεργοποιηθεί, μπορούμε να το βρούμε μέσω του cPanel, στην κατηγορία Σύνθετη με όνομα Terminal. Το επιλέγουμε.

Επιλογή Terminal μέσω του cPanel.
Επιλογή Terminal μέσω του cPanel.

Με το άνοιγμα του τερματικού μας, μπορούμε να ελέγξουμε για το πλήθος των αρχείων. Ενδεικτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εντολή, η οποία κάνει αναζήτηση των αρχείων μας, τα ταξινομεί και τα εμφανίζει με βάση το πλήθος των inodes:

find . -printf "%h\n" | cut -d/ -f-2 | sort | uniq -c | sort -rn
Εκτέλεση εντολής και αποτελέσματα.
Εκτέλεση εντολής και αποτελέσματα.

Στην συνέχεια, μπορούμε να κινηθούμε και εντός τον φακέλων που έχουν τα περισσότερα inodes και να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου την παραπάνω εντολή. Έτσι, μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για το που βρίσκεται το πλήθος των αρχείων μας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ.

Αφού εντοπίσουμε που υπάρχουν αρχεία που δεν χρειαζόμαστε, μπορούμε να κινηθούμε από την διαχείριση αρχείων μας στον σχετικό φάκελο και να τα διαγράψουμε. Ενδεικτικά, είναι ασφαλές να σβήσουμε αρχεία από τον κάδο απορριμάτων (στο τερματικό θα τον αναφέρει ως .trash). Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον προγραμματιστή σας, για να σας ενημερώσει για το τι είναι ασφαλές να διαγράψετε.

Άδειασμα κάδου απορριμάτων.
Άδειασμα κάδου απορριμάτων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ.

Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαγραφή αρχείων έτσι ώστε να μειωθεί το πλήθος τους, η επόμενη λύση είναι να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας μας. Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο για αναβάθμιση πακέτου φιλοξενίας από εδώ.

Share it!