Μήνας Σεπτέμβριος 2013

Αλλαγή της PHP version στο Plesk

  Λόγω της αναβαθμισης έκδοσης που γίνεται κατα περιόδους στο control panel διαχείρισης φιλοξενίας (Parallels Plesk), παρατηρείται κάποια δυσλειτουργία στα site η οποία αποδίδεται στην αλλαγή της έκδοσης PHP.

Περισσότερα