Μεταβίβαση ιδιοκτήτη domain μέσω gov.gr (pics)

Έχεις ένα domain name και θα ήθελες να το μεταβιβάσεις σε νέο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό. Δεν χρειάζεται πλέον να μπεις στην διαδικασία επικύρωσης υπογραφών, αποστολής των εγγράφων με το ταχυδρομείο κλπ. Την διαδικασία θα πρέπει να την ακολουθήσει αυτός που δίνει το domain name αλλά και αυτός που το αποκτάει:

Πληκτρολογείς https://www.gov.gr/ και επιλέγεις από δεξιά, το ‘Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη δήλωση για μεταβίβαση ιδιοκτήτη

Στις επιλογές που εμφανίζονται, επιλέγεις ”Εκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Απλά κλικ στο ‘Είσοδος στην υπηρεσία

Είσοδος στην υπηρεσία gov.gr για αλλαγή ιδιοκτήτη ονόματος

Θα πρέπει να επιλέξεις κάποιον φορέα για να ταυτοποιηθείς και να εισέλθεις στον λογαριασμό σου ταυτόχρονα, εμείς επιλέξαμε το ‘Επιλέξτε ΓΓΠΣΔΔ’

Φορέας λογαριασμού

Τί είδους έγγραφο θέλετε να εκδώσετε; Εδώ επιλέγεις το ‘Υπεύθυνη Δήλωση

Είδος εγγράφου

Μόλις επιλέξεις το παραπάνω, ανοίγει η επιλογή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και κάνεις κλικ στο κουμπί ‘Επιλογή

Είδος εγγράφου για την υεύθυνη δήλωση για αλλαγή ιδιοκτήτη

Στο πεδίο μέσα στο πλαίσιο, γράψε το κινητό σου τηλέφωνο για επιβεβαίωση

Πιστοποίηση αριθμού τηλεφώνου για αλλαγή ιδιοκτήτη

Στο βήμα αυτό ελέγχεις εάν τα προσωπικά σου στοιχεία είναι σωστά και εάν είναι, κάνεις κλικ στο ‘Επιβεβαίωση’

Έλεγχος προσωπικών στοιχείων στην μεταβίβαση ιδιοκτήτη

Εδώ γράφεις τα προσωπικά στοιχεία που λείπουν από την δήλωση και κλικ στο ‘Συνέχεια’

Στοιχεία μεταβιβάζοντος domain name

Εάν είσαι αυτός που δίνει το domain name , θα πρέπει να συμπληρώσεις το παρακάτω κείμενο:

‘Δια του παρόντος, ως ιδιοκτήτης του ονόματος χώρου ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που είναι κάτοχος του ονόματος χώρου δηλώνω ότι αποδέχομαι την παρούσα μεταβίβαση του ονόματος χώρου στο παρακάτω νομικό ή φυσικό πρόσωπο’.
Domain name: Συμπληρώνεις το όνομα χώρου που θέλεις να μεταβιβάσεις
Όνομα / Εταιρία: Το όνομα του φυσικού προσώπου ή το όνομα της εταιρίας που λαμβάνει το domain
Email: Το email του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
Τηλέφωνο: Το τηλέφωνο του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
Διεύθυνση: Την διεύθυνση του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
Πόλη: Την πόλη του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
ΑΦΜ: Το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
ΔΟΥ: Το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας

Εάν είσαι αυτός που αποκτάει το domain name , γράφεις:

‘Δια του παρόντος, ως ιδιοκτήτης του ονόματος χώρου ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που είναι κάτοχος του ονόματος χώρου δηλώνω ότι αποδέχομαι την παρούσα μεταβίβαση του ονόματος χώρου από το παρακάτω νομικό ή φυσικό πρόσωπο’.
Domain name: Συμπληρώνεις το όνομα χώρου που θέλεις να μεταβιβάσεις
Όνομα / Εταιρία: Το όνομα του φυσικού προσώπου ή το όνομα της εταιρίας που δίνει το domain
Email: Το email του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
Τηλέφωνο: Το τηλέφωνο του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
Διεύθυνση: Την διεύθυνση του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
Πόλη: Την πόλη του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
ΑΦΜ: Το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας
ΔΟΥ: Το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας

Κείμενο δήλωσης μεταβίβασης ιδιοκτησίας domain name

Στα στοιχεία αποδέκτη του εγγράφου, πρέπει να γράψεις “Θ. Παπαμιχαήλ Βαϊνάς – Γ. Ψαλτάκης Ο.Ε”, όπως φαίνεται στην εικόνα..

Στοιχεία αποδέκτη δήλωσης μεταβίβασης ιδιοκτήτη

Στην προεπισκόπηση της δήλωσης, μπορείς να ελέγξεις εάν όλα τα στοιχεία είναι σωστά. Είσαι ένα βήμα πριν την έκδοση.

Προεπισκόπηση δήλωσης αλλαγής ιδιοκτήτη

Θα σου σταλεί ένας κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό τον οποίο θα πληκτρολογήσεις στο επόμενο βήμα, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:

Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης στην δήλωση μεταβίβασης ιδιοκτήτη

Αυτό ήταν, το έγγραφο εκδόθηκε, μπορείς να το Αποθηκεύσεις και να το στείλεις στον εαυτό σου στο δηλωμένο σου email. Μόλις το κατεβάσεις, στείλε το και σε εμάς. Για να ολοκληρώσουμε την μεταβίβαση, θα πρέπει να έχουμε τα έγγραφα και των δύο εμπλεκόμενων στην μεταβίβαση.

Έκδοση εγγράφου μεταβίβασης ιδιοκτήτη

Σημείωση: Το κόστος μεταβίβασης, εξαρτάται από την κατάληξη. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει μέσω του control panel σας, θα σου στείλουμε οδηγίες πληρωμής. Σε άλλη περίπτωση, επικοινώνησε με το εμπορικό μας τμήμα στο info@pointer.gr

Share it!