Κατηγορία Pointer Panel

Ρυθμίσεις και ενέργειες που μπορούν να γίνουν μέσα από το Panel της Pointer.