Πώς θα ενεργοποιήσω το Domain Forward στο Domain name μου;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Domain Forward στο Domain name σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ NAME SERVERS ΤΟΥ DOMAIN NAME ΣΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ NAME SERVERS ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ DOMAIN NAME (Π.Χ. EMAIL).

Σε πρώτο επίπεδο, συνδεόμαστε στον λογαριασμό μας στην pointer.gr (από το πάνω δεξιά πλήκτρο Σύνδεση ή από εδώ) και επιλέγουμε το Domain names.

Επιλογή πλήκτρου Domain names.
Επιλογή πλήκτρου Domain names.

Στην συνέχεια, επιλέγουμε το Domain name μας.

Επιλογή Domain name.
Επιλογή Domain name.

Mέσα στην την σχετική ενότητα, βλέπουμε την επιλογή Domain forward. Την επιλέγουμε.

Επιλογή πλήκτρου Domain Forward.
Επιλογή πλήκτρου Domain Forward.

Στην συνέχεια, ενεργοποιούμε το checkbox με το Ενεργό. Παράλληλα, στο πεδίο Forward url δηλώνουμε τον σύνδεσμο που επιθυμούμε να ανακατευθύνει. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον πλήρη σύνδεσμο. Ενδεικτικά, για τον οδηγό θα προσθέσω το https://domainmou1.gr.
Τέλος μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε Standard forward και Iframe forward. Σε περίπτωση που επιλέξουμε το Standard forward γίνεται πλήρης ανακατεύθυνση κανονικά προς την νέα ιστοσελίδα, ενώ με το Iframe forward θα διατηρείται το Domain name μας (domainmou.gr) στην γραμμή διεύθυνσης (θα εμφανίζεται σαν διεύθυνση το domainmou.gr, ενώ θα εμφανίζει το περιεχόμενο του domainmou1.gr).
Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω, πατάμε το πλήκτρο Αποθήκευση.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας, δήλωση URL και επιλογή forward.
Ενεργοποίηση υπηρεσίας, δήλωση URL και επιλογή forward.

‘Εχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτή την στιγμή, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η αλλαγή των Name Servers.
Η σχετική αλλαγή, μπορεί να χρειαστεί 8-24 ώρες για την ολοκλήρωσή της.

Share it!