Αλλαγές στα .gr domain names

Διαβάσαμε τον νέο κανονισμό κατοχύρωσης της ΕΕΤΤ για τα .gr domains και σου παραθέτουμε τις ουσιαστικές αλλαγές που έγιναν, και ισχύουν από 30 Οκτωβρίου

α. Κατοχυρώνεις ή ανανεώνεις πλέον τα .gr domain για όσες διετίες θέλεις. Μέχρι τώρα, κάποιος μπορούσε να κατοχυρώσει ή να ανανεώσει ένα domain για μία διετία. Τα πράγματα άλλαξαν και μπορείς να εξασφαλίσεις ένα domain name για πολλά έτη


 

β. Τέλος στις…εύκολες απορρίψεις domain name από την ΕΕΤΤ.Δεν θα απορρίπτονται από την ΕΕΤΤ τα domain που περιέχουν έννοιες που προσβάλουν τα δημόσια και χρηστά ήθη, που περιέχουν προφανή κακοπιστία, που αφορούν ορολογία. Επίσης, δεν θα απορρίπτονται τα domain που ο ιδιοκτήτης τους δεν έχει συμπληρώσει σωστά το ονοματεπώνυμό του.


γ. Τέλος στις συνελεύσεις της ΕΕΤΤ που μπορεί να έκανε και 40 ημέρες για να εγκρίνει ένα domain. Για τα περισσότερα domain, η διαδικασία θα είναι ακαριαία…


δ. Από έγκριση θα περνούν τα domain name που αφορούν γεωγραφικούς όρους, τα κυβερνητικά (.gov.gr) και γενικότερα τα domain που αποτελούν σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας


ε. Δεν χρειάζεται πλέον έγκριση για την αλλαγή καταχωρητή ενός domain. Από την στιγμή που γίνεται αίτηση αλλαγής καταχωρητή για κάποιο domain με την χρησιμοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης, το domain αυτό περνάει άμεσα στον νέο καταχωρητή.


στ. Τα domain διπλής κατάληξης, πχ. .com.gr, .edu.gr, .org.gr δεν απαιτούν περιγραφή αλλά ισχύει ο περιορισμός της ιδιότητας του καταχωρούμενου. Πχ, κάποιος εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να κατοχυρώσει .edu.gr domain.


 

ζ. Την ευθύνη για κάποιο domain name, την έχει πλέον ο ίδιος ο πελάτης και η ΕΕΤΤ μπορεί να ακυρώσει κάποια αίτηση, εάν γίνει κάποια καταγγελία για την εγκυρότητα κάποιου ονόματος, ή μετά από έλεγχο.

Share it!