Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στύλ ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εμφάνισης μίας σελίδας. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML.

Η CSS είναι μια γλώσσα είναι προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώμματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη.

Σε μία σελίδα μπορούμε να ορίσουμε περισσότερα από ένα αρχεία css οπότε μπορεί να δhμιουργηθούν συγκρούσεις. Το πρότυπo css για να επιλύσει αυτές τις συγκρούσεις έχει καθορίσει μια σειρά στην οποία θα μπούν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη σειρά.

Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος:

  • Δηλώσεις πλοηγού χρήστη
  • Κανονικές δηλώσεις χρήστη
  • Κανονικές δηλώσεις συγγραφέα
  • Σημαντικές δηλώσεις συγγραφέα
  • Σημαντικές δηλώσεις χρήστη
Share it!