Κατηγορία SSL certificates

Πληροφορίες και οδηγίες σε ότι αφορά τα SSL certificates (πιστοποιητικά ασφαλείας σε sites).