Δημιουργία Certificate Signing Request (CSR) στο Cpanel 11

Οι παρακάτω οδηγίες είναι για το πώς θα δημιουργήσεις  το CSR για το cPanel 11. Εάν χρησιμοποιείς διαφορετική έκδοση του cPanel, η διαδικασία είναι περίπου ίδια.

 

 1. Login στο cPanel control panel
 2. Κλικ στο SSL/TLS Manager
 3. Κλικ στο Generate, view, upload, or delete your private keys
 4. Πήγαινε  στο κάτω μέρος της σελίδας στο Generate a New Key και γράψε το domain name για το οποίο θα ήθελες να δημιουργήσεις το SSL ή επίλεξε το domain από το drop down μενού.ssl-cpanel-csr-2
 5. Κλικ στο Generate.
 6. Κλικ στο Return to SSL Manager.
 7. Κλικ στο Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.
 8. Στο Generate a New Certificate Signing Request, γράψε τα παρακάτω:
  Host – Το domain που δήλωσες ή επίλεξες στο Generate a New Key.
  Country – Θα επιλέξεις τον διψήφιο κωδικό της χώρας, π.χ.GR
  State – Γράψε την περιοχή στην οποία υπάγεται η εδρα σου.
  City – Η πόλη στην οποία βρίσκεται η έδρα.Company – Το πλήρες όνομα της εταιρίας.
  Company Division – Το συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας, πχ. IT. Άφησέ το κενό εάν δεν σε αφορά
  Email – Το email στο οποίο θα σταλεί το CSR
  Pass Phrase – Δήλωσε ένα password που να συνδέεται με το πιστοποιητικό. Θα πρέπει να το θυμάσαι για την συνέχεια.ssl-cpanel-csr-3
 9. Κλικ στο Generate. Θα εμφανιστεί το CSR σας.Κάντε Αντιγραφή – Επικόλληση στο σημείο που σου το ζητάει η online παραγγελία της Pointer.

 

Share it!