Τι είναι το CloudLinux και σε τί βοηθάει τον τελικό χρήστη hosting;

Όπως λένε και οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει το CloudLinux στο site τους, το CloudLinux είναι μια αποστολή! Αποστολή να γίνει το Linux πιο ασφαλές και σταθερό. Αυτά όλα σε έναν server σε κάποιον hosting provider.

Τί είναι όμως το CloudLinux;

Το CloudLinux, είναι ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στο γνωστό λειτουργικό σύστημα Linux. Με συγκεκριμένες παραμετροποιήσεις που έχουν γίνει στον πυρήνα του Linux, δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να ελέγχει τους πόρους του μηχανήματος και να βάζει τους χρήστες σε ένα απομωνομένο περιβάλλον, το LVE Light Weight Environment. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να περιορίζει πόρους σε συγκεκριμένους χρήστες όταν αυτοί ξάφνικά ζητούν πολύ περισσότερο traffic  ή CPU usage ή μνήμη του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να μην επιβαρρύνεται ολόκληρος ο server.

Πώς βοηθάει το CloudLinux τους shared servers;

Το CloudLinux βοηθά πολύ τους shared servers, όταν στο μηχάνημα που φιλοξενούνται πραγματοποιείται μια επίθεση όπως DDos Attack, ή η λειτουργία ενός κακογραμμένου προγράμματος που καταλαμβάνει όλη τη μνήμη ή το CPU. Εκεί ο διαχειριστής μπορεί να περιορίσει τους πόρους για χρήση των προηγουμένων.

Σε έναν server που δεν τρέχει CloudLinux, είναι δύσκολο να προσεγγίσει ο διαχειριστής το προβληματικό site, και χρονοβόρο. Έτσι για κάποιο ισως μεγάλο χρονικό διάστημα εάν προκύψει ένα πρόβλημα, οι υπόλοιποι που μοιράζονται τον server θα έχουν και εκείνοι αντίστοιχα προβλήματα πρόσβασης στον server και λειτουργικότητας.

Τί σημαίνει όμως η χρήση του CloudLinux για τον τελικό χρήστη;

Η γρήγορη απάντηση είναι “σταθερότητα”!

Σημαίνει ότι ο χρήστης που έχει έναν shared server στο ίδιο μηχανήμα, εάν συμβεί κάτι σε άλλο λογιαριασμό του μηχανήματος, ο ίδιος και τα sites του θα μείνουν ανέπαφα. Όταν ο προβληματικός λογαριασμός φτάσει στα όρια χρήσης, θα περιοριστεί η λειτουργία του μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Πάντοτε οι “γείτονικοι” λογαριασμοί θα είναι ασφαλείς και σταθεροί!

 

Περισσότερα χαρακτηριστικα του Cloudlinux

-Με το LVE όπως αναφέρθηκε και πρίν, κάθε λογαριασμός έχει τους δικούς του ξεχωριστούς πόρους, όπως μνήμη, επεξεργαστή.
-Η αιφνίδια αύξηση traffic από κάποιο site δεν θα …ρίξει το site κάποιου άλλου λογαριασμού
-Ο σκληρός πυρήνας του Cloudlinux αποτρέπει επιθέσεις κακόβουλων χρηστών σε άλλους χρήστες του ίδιου server
-Διαθέτει δικό του ‘επιλογέα’ για την έκδοση της PHP. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν την PHP που θέλουν ανάμεσα από όλες τις δημοφιλείς εκδόσεις
-Με το MySQL Governor οι διαχειριστές διευκολύνονται στο να εντοπίσουν τους ΄καταχραστές΄της βάσης δεδομένων και να τους απομονώσουν. Το Governor καταγράφει την CPU και την χρήση δίσκου για κάθε site σε πραγματικό χρόνο και ‘στραγγαλίζει’ ερωτήματα της MySQL χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους πόρους του LVEι

 

 

Share it!