Πώς προσθέσω ένα νέο domain στο πακέτο Cpanel που πήρα;

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το πακέτο σου θα πρέπει να υποστηρίζει αυτή την δυνατότητα. Εάν την υποστηρίζει, ακολουθείς τα παρακάτω:
1. Αλλάζεις τους name server στο domain name που θα ήθελες να προσθέσεις.
Εάν το domain name δεν είναι καταχωρημένο στην Pointer, τους name server τους αλλάζεις μέσα από το panel του καταχωρητή. Αλλιώς τους αλλάζεις μέσα από το δικό μας panel. Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου στην Pointer, κάνεις κλικ στο domain name στο οποίο θα αλλάξεις τους name server και επιλέξεις το ‘Name server’ Δηλώνεις αυτούς που σου στάλθηκαν σε email μόλις αγόρασες το πακέτο σου.

2. Πρόσθεσε το domain name σου ως Addon Domain
Πρώτα login στο Cpanel με τους κωδικους που σου στείλαμε και μετά πηγαίνεις στο Domains > Addon Domains

Addon domains selection

3. Συμπλήρωσε τα πεδία με τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα συμπληρωθούν αυτόματα οι πληροφορίες για
Subdomain/Ftp Username και Document Root

addon domain fields

4. Κάνε κλικ στο κουμπάκι Addon domain
Μπορείς να προχωρήσεις στο ανέβασμα δεδομένων για το νέο domain name στο document root.

Share it!