Πώς αλλάζω έκδοση PHP μέσω του cPanel;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή της έκδοσης της PHP, μέσω του cPanel.

Σε πρώτο επίπεδο, θα συνδεθούμε μέσα στο cPanel μας και στην συνέχεια θα επιλέξουμε το Select PHP Version.

Επιλογή Select PHP Version.
Επιλογή Select PHP Version.

Αυτή την στιγμή φαίνεται ότι προρυθμισμένα, χρησιμοποιείται η έκδοση PHP 7.4 Native. Για να προχωρήσουμε σε αλλαγή της, θα πατήσουμε επάνω στο native(7.4)(current) και θα επιλέξουμε την έκδοση που επιθυμούμε. Ενδεικτικά, θα προχωρήσουμε σε αλλαγή της στην 8.2. Στην συνέχεια, πατάμε το Apply για να εφαρμοστεί η αλλαγή μας.

Επιλογή έκδοσης PHP.
Επιλογή έκδοσης PHP.
Πλήκτρο Apply για εφαρμογή της έκδοσης PHP.
Πλήκτρο Apply για εφαρμογή της έκδοσης PHP.

Η αλλαγή που έχουμε προχωρήσει, μπορεί να χρειαστεί έως και 30 λεπτά για να εφαρμοστεί.
Παράλληλα, μπορούμε από την καρτέλα που βρισκόμαστε, Extensions, να δούμε τις επεκτάσεις είναι ενεργοποιημένες στην νέα έκδοση PHP, να ενεργοποιήσουμε νέες ή να απενεργοποιήσουμε κάποιες που δεν χρειαζόμαστε.

Διαχείριση των επεκτάσεων της έκδοσης PHP που χρησιμοποιούμε.
Διαχείριση των επεκτάσεων της έκδοσης PHP που χρησιμοποιούμε.

Τέλος, στην καρτέλα Options, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα όρια της PHP(π.χ.max_execution_time, memory_limit, post_max_size), καθώς και να ενεργοποιήσουμε λειτουργίες που μπορεί να χρειαζόμαστε, όπως allow_url_fopen, display_errors και short_open_tag.

Καρτέλα Options και διαχείριση επιλογών της έκδοσης PHP.
Καρτέλα Options και διαχείριση επιλογών της έκδοσης PHP.
Share it!