Το softaculous περιλαμβάνεται στα πακέτα Cpanel;

Softaculus

Το Softaculous το οποίο χρησιμοποιείται για την εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών μέσα από το Cpanel, υπάρχει προεγκατεστημένο σε όλους μας τους shared server.

1. Login στο Cpanel

2. Software and Services > Softaculous

Cpanel softaculous

3. Κάνοντας κλικ στο Softaculous θα δείς σε εικονίδια όλες τις βασικές εφαρμογές έτοιμες προς εγκατάσταση ενώ αριστερά υπάρχει εύκολη αναζήτηση και κατηγορίες εφαρμογών

Copyright © 2016. Created by Pointer.