Βιονικό χέρι που αισθάνεται

Ένα βιονικό χέρι που θα ελέγχεται με την σκέψη και θα αισθάνεται θα μεταμοσχευτεί σε Ιταλό ακρωτηριασμένο από ατύχημα ασθενή.

Το τεχνητό χέρι θα συνδεθεί με το νευρικό σύστημα του ασθενούς μέσω ειδικών ηλεκτροδίων με σκοπό τον έλεγχο των κινήσεων και την λήψη σημάτων αφής από τους αισθητήρες του δέρματος.
Με άλλα λόγια, ο ασθενής θα μπορεί να ελέγχει το βιονικό χέρι με τη σκέψη του και, αντίστροφα, ο εγκέφαλος θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την αίθηση της αφής του τεχνητού χεριού.Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο Σιλβέστρο Μικέρα της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λοζάνης στην Ελβετία. Όπως αναφέρει:

“Πρόκειται για πραγματική πρόοδο, για πραγματική ελπίδα για τους ακρωτηριασμένους. Θα είναι το πρώτο προσθετικό χέρι, το οποίο θα παρέχει αισθητηριακή ανάδραση κατά την επαφή του χεριού με ένα αντικείμενο”

Ο νεαρός ασθενής θα “φορέσει” το βιονικό χέρι για έναν μήνα έτσι ώστε αρχικά να δοκιμαστεί. Αν η δοκιμή αποδειχτεί επιτυχής, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα μεταμοσχευθεί σε αυτόν ένα πλήρως λειτουργικό τεχνητό χέρι.

Share it!