Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής σε cPanel και Plesk.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει ειδοποίηση από τις εταιρείες cPanel και Plesk, σχετικά με την αύξηση των τιμών των αδειών χρήσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι νέες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από 5 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την ανατιμολόγηση των αδειών, τα προϊόντα που επηρεάζονται είναι τα εξής:

  • Όλοι οι Cloud VPS servers με cPanel
  • Όλοι οι Cloud VPS servers με Plesk
  • Όλοι οι Dedicated servers με Plesk

Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε αναλυτικά τις αλλαγές τιμών στις άδειες 👇

Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής σε Plesk.
Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής σε Plesk.
Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής σε cPanel.
Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής σε cPanel.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση!

Share it!