Δημιουργία subdomain στο Plesk 10.

1.Χρησιμοποίησε  τους κωδικούς που σου στείλαμε , για να μπεις στο Plesk 10 control panel.

2.Κλικ στο Websites & domains

3.Κλικ στο Add New Subdomain

subdomainsnew1

4.Καθόρισετα παρακάτω:
α. Στο πεδίο ‘Subdomain name‘, πληκτρολόγησε το αρχικό μέρος του subdomain που θέλεις να δημιουργήσεις, πχ.pointer1.example.com
β. Στο πεδίο ‘Document root‘ πληκτρολόγησε τον κατάλογο στον οποίο θα αποθηκευτούν τα αρχεία και οι υποκατάλογοί σου του συγκεκριμένου site. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον προεπιλεγμένο φάκελο του κεντρικού site, δηλαδή τον httpdocs ή οποιοδήποτε άλλο όνομα φακέλου, πχ. Pointer1

subdomains2
5.Κλικ στο ‘OK
Το καινούργιο subdomain σου, εμφανίζεται στην λίστα σας, στο κάτω μέρος της οθόνης

Share it!