Η γλώσσα προγραμματισμού για όλους

Ο δημιουργός της  Wolfram Alpha που είναι ίσως η πιο εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης (δίνει αποτελέσματα από τις πιο απλές αναζητήσεις μέχρι και λύσεις για πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις) Stephen Wolfram ανακοίνωσε ότι θα την ενσωματώσει στη νέα γλώσσα προγραμματισμού που ετοιμάζει, η οποία ίσως φέρει την επανάσταση στον χώρο της Πληροφορικής.Η Wolfram Language θα έχει ως βασικό στόχο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία απ’ όλους για τη δημιουργία ποικίλλων εφαρμογών και λύσεων, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού, αφού θα μπορεί να κατανοεί εντολές σε φυσική γλώσσα (natural language)!

Σε αντίθεση με τις κραταιές γλώσσες προγραμματισμού , η Wolfram Language θα ενσωματώνει στον πυρήνα της όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες και δε θα βασίζεται τόσο έντονα σε εξωτερικές libraries, ενώ θα είναι προσβάσιμη σε όλους μέσω cloud.

“Θέλουμε να φέρουμε τη Wolfram Language σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Είναι μια καταπληκτική πρώτη γλώσσα προγραμματισμού για οποιονδήποτε”

Share it!