Πώς θα δημιουργήσω βάση δεδομένων και θα την συνδέσω με χρήστη μέσω του Plesk;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως θα δημιουργήσετε βάση δεδομένων, χρήστη της βάσης και την σύνδεση αυτών, μέσω του Plesk.

Video Tutorial

Ξεκινάμε!

Σε πρώτο επίπεδο, θα συνδεθούμε στο Plesk και θα επιλέξουμε το Databases(υπάρχει σε διάφορα σημεία του Panel).

Επιλογή Databases.
Επιλογή Databases.

Στην συνέχεια, θα πατήσουμε στο πλήκτρο Add Database.

Πλήκτρο Add Database.
Πλήκτρο Add Database.
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

Στην ενότητα General, θα δηλώσουμε την νέα βάση δεδομένων μας στο πεδίο Database name. Στο menu Related site, μπορούμε να συσχετίσουμε την βάση που θα δημιουργήσουμε με κάποια σελίδα του Plesk.

Όνομα βάσης δεδομένων και συσχέτιση με ιστοσελίδα.
Όνομα βάσης δεδομένων και συσχέτιση με ιστοσελίδα.
Δημιουργία Χρήστη.

Στην κάτω ενότητα, Users, θα δημιουργήσουμε τον χρήστη της βάσης δεδομένων μας.
Eνεργοποιούμε το checkbox του Create a database user. Στην συνέχεια, δηλώνουμε το όνομα του χρήστη μας στο πεδίο Database user name.
Στο πεδίο Password, θα εισάγουμε τον κωδικό του λογαριασμού μας και θα τον επιβεβαιώσουμε στο Confirm password. Όσο πληκτρολογούμε τον νέο κωδικό μας, θα εμφανιστεί μια μπάρα όπου θα μας αναφέρει την ισχύ του κωδικού μας. Για να είναι αρκετά ισχυρός και να μπορεί να δηλωθεί, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Strong. Παράλληλα, με το πλήκτρο Generate, το Plesk παράγει ισχυρούς τυχαίους κωδικούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τέλος, με το πλήκτρο Show, μπορούμε να δούμε τι πληκτρολογούμε στο πεδίο Password.
Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω, επιλέγουμε το πλήκτρο OK.

Δήλωση ονόματος χρήστη και κωδικού του.
Δήλωση ονόματος χρήστη και κωδικού του.

Η βάση δεδομένων μας με τον χρήστη έχει δημιουργηθεί. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε στην επιλογή Databases.

Επιβεβαίωση δημιουργίας βάσης δεδομένων.
Επιβεβαίωση δημιουργίας βάσης δεδομένων.
Share it!