Τι είναι οι DNS εγγραφές και πώς μπορώ να τις χρησιμοποιήσω;

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τι είναι οι εγγραφές DNS και πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσετε για σωστή λειτουργία των υπηρεσιών σας.

Γενικές πληροφορίες.

Ο όρος DNS σημαίνει Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Χώρου/Τομέων). Πρακτικά, αποτελεί ένα σύνολο εγγραφών που παρέχουν πληροφορίες για το από που απαντούν τα στοιχεία του τομέα μας, όπως η ιστοσελίδα, η αλληλογραφία κ.α.

Οι εγγραφές DNS με την σειρά τους μπορεί να είναι διαφόρων μορφών, όπως A, CNAME, MX κ.α. Για παράδειγμα, οι Α εγγραφές μετατρέπουν ονόματα τομέων αναγνώσιμα από ανθρώπους (για παράδειγμα, domainmou.gr ή mail.domainmou.gr κ.τ.λ.), σε διευθύνσεις IP αναγνώσιμες από υπολογιστή (για παράδειγμα, 185.25.23.138). 

Λειτουργία των DNS.
Λειτουργία των DNS.

Για την λειτουργία του τομέα μας δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλη την ιεραρχική δομή των DNS, αλλά μόνο τις εγγραφές που είναι στην διαχείριση μας. 
Από την πλευρά μας συνεπώς, μπορούμε να επεξεργαστούμε μόνο από το επίπεδο των Name Servers και κάτω.

Name Servers.

Αρχικά θέτουμε στον τομέα μας τους Name Servers από όπου θέλουμε να “απαντάει” η ζώνη των DNS εγγραφών. Συνήθως αυτοί μας παρέχονται από την εταιρία φιλοξενίας μας και μπορεί να είναι δύο ή περισσότεροι.

Οι Name Servers δηλαδή δεν περιέχουν πληροφορίες για το ποια IP αντιστοιχεί σε κάθε στοιχείο του domain μας, π.χ. οι Name Servers δεν γνωρίζουν ποια IP αντιστοιχεί στο mail.domainmou.gr, που αφορά την αλληλογραφία, αλλά μας οδηγούν στον διακομιστή που έχει αυτές τις πληροφορίες.
Μπορούμε να τους παραμετροποιήσουμε μέσα από τον λογαριασμό μας στην pointer.gr και στην διαδρομή Domain Names > domainmou.gr > Name Servers (Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον οδηγό από εδώ). 
Σημειώστε ότι οι αλλαγές σε nameserver απαιτούν ένα διάστημα περί τις 24 ώρες για να ολοκληρωθούν (τυπικά 8 ως 48 ώρες).

DNS.

Σε επόμενο επίπεδο, υπάρχει η ζώνη των DNS εγγραφών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές και είναι διαθέσιμη στον διακομιστή φιλοξενίας μας. 
Μπορείτε να την δείτε από το cPanel, στην επιλογή Zone Editor και από το Plesk, στην επιλογή DNS Settings

Zone Editor μέσω του cPanel.
Zone Editor μέσω του cPanel.
DNS Settings μέσω του Plesk.
DNS Settings μέσω του Plesk.

Τύποι εγγραφών DNS.

Συνοπτικά οι πιο γνωστοί τύποι εγγραφών είναι οι εξής:

 •  A: Aντιστοιχία ενός ονόματος τομέα και μίας IPv4. Tα πεδία που υπάρχουν σε αυτή την εγγραφή είναι τα παρακάτω:
  • Name ή Domain Name: Ένα νέο ή υπάρχον όνομα ζώνης DNS. Για παράδειγμα, μπορούμε να εισάγουμε το domain name μας, domainmou.gr.
  • TTL (Time To Live): Χρόνος που παραμένει ενεργή η IP στον DNS Server. Η σχετική εγγραφή, μετράει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα.
  • Record ή Address IP: Εισάγετε τη διεύθυνση IP του τομέα.
 • AAAA: Αντιστοιχία ενός ονόματος τομέα και μίας IPv6. Tα πεδία που υπάρχουν σε αυτή την εγγραφή είναι τα παρακάτω:
  • Name ή Domain Name: Ένα νέο ή υπάρχον όνομα ζώνης DNS. Για παράδειγμα, μπορούμε να εισάγουμε το domain name μας, domainmou.gr.
  • TTL (Time To Live): Χρόνος που παραμένει ενεργή η IPv6 στον DNS Server. Η σχετική εγγραφή, μετράει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα.
  • Record ή Address IPv6: Εισάγετε τη διεύθυνση IPv6 του τομέα.
 • CNAME: Aντιστοιχία ενός ονόματος τομέα με ένα άλλο όνομα τομέα. Tα πεδία που υπάρχουν σε αυτή την εγγραφή είναι τα παρακάτω:
  • Name ή Domain Name: Ένα νέο ή υπάρχον όνομα ζώνης DNS. Για παράδειγμα, μπορούμε να εισάγουμε το domain name μας, domainmou.gr.
  •  TTL (Time To Live): Χρόνος που παραμένει ενεργή η εγγραφή στον DNS Server. Η σχετική εγγραφή, μετράει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα.
  • Record ή Canonical name: Εισαγάγετε ένα πλήρως πιστοποιημένο όνομα τομέα. Για παράδειγμα, εάν επιθυμούμε το domainmou.gr να ανακατευθύνει προς το domainmou1.gr θα δηλώσουμε το domainmou1.gr.
 • MX: Διακομιστής αλληλογραφίας του τομέα. Tα πεδία που υπάρχουν σε αυτή την εγγραφή είναι τα παρακάτω:
  • Name ή Mail domain: Ένα νέο ή υπάρχον όνομα ζώνης DNS. Για παράδειγμα, μπορούμε να εισάγουμε το domain name μας, domainmou.gr.
  • Priority ή Specify the priority of the mail exchange server: Η προτεραιότητα των διακομιστών που χειρίζονται τα email. Η τιμή αυτή, για τις εγγραφές MX καθορίζει τη σειρά με την οποία άλλοι Mail Servers θα χρησιμοποιήσουν τον Mail Server μας. Η χαμηλότερη τιμή ισούται με μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η τιμή 0 είναι το υψηλότερο επίπεδο προτεραιότητας.
  • Προορισμός (Destination ή Mail exchange server): Ο διακομιστής αλληλογραφίας. Αυτό πρέπει να είναι ένα πλήρως πιστοποιημένο όνομα τομέα. Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εγγραφή τύπου Α, με όνομα mail.domainmou.gr και την IP του Mail Server μας και να δηλώσουμε το όνομα (mail.domainmou.gr) ως προορισμό.
 • TXT: Γενική εγγραφή τύπου κειμένου στην οποία καταχωρούνται διάφοροι τύπου εγγραφών, όπως η ασφάλεια αλληλογραφίας SPF. Τα πεδία που υπάρχουν σε αυτή την εγγραφή είναι τα παρακάτω:
  • Όνομα (Name ή Domain name): Ένα νέο ή υπάρχον όνομα ζώνης DNS. Όταν εισάγετε ένα όνομα ζώνης, το σύστημα προσθέτει αυτόματα το όνομα τομέα στην εγγραφή ζώνης(π.χ. domainmou.gr).
  • TTL (Time To Live): Χρόνος που παραμένει ενεργή η εγγραφή στον DNS Server. Η σχετική εγγραφή, μετράει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα.
  • Text (TXT record): Εισαγωγή TXT. Σε αυτό το πεδίο προσθέτουμε το κείμενο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις παραπάνω τιμές και να ορίσουμε τις επιθυμητές. Να ορίσουμε για παράδειγμα, ένα υποτομέα μας (όπως subdomain.domainmou.gr) να απαντάει από διαφορετική IP μέσω μιας Α εγγραφής.
Σημειώστε ότι οι αλλαγές σε DNS εγγραφές απαιτούν 1-4 ώρες για να ολοκληρωθούν.

Αν δεν είστε σίγουροι για κάποια αλλαγή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ticket υποστήριξης στο τεχνικό μας τμήμα ώστε να σας βοηθήσουμε με την καταχώρηση.

Επαναφορά ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος, μπορούμε να επαναφέρουμε όλη την ζώνη μας στην αρχική κατάσταση από το

 • Ενέργειες(Actions) > Reset DNS Zone σε cPanel
Επαναφορά ζώνης DNS σε cPanel.
Επαναφορά ζώνης DNS σε cPanel.
 • Reset to Default σε Plesk
Επαναφορά ζώνης DNS σε Plesk.
Επαναφορά ζώνης DNS σε Plesk.

Η εταιρία μας, παρέχει επίσης την δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας DNS εγγραφών μέσω των “freedns” Name Server της pointer, για όσο έχετε το domain σας σε εμάς.

Share it!