Πώς θα προσθέσω μια MySQL βάση δεδομένων στο Plesk 12;

1. Login στο Plesk με τα στοιχεία που σου στείλαμε

2. Κλικ στο Βάσεις δεδομένων που βρίσκεται κάτω από το Προσαρμοσμένη τοποθεσία web

Προσθήκη νέας βάσης δεδομένων στο Plesk 12

3. Κλικ στο Προσθήκη νέας βάσης δεδομένων

Προσθήκη νέας βάσης δεομένων

4. Γράφουμε το όνομα της βάσης δεδομένων, το όνομα του χρήστη της βάσης δεδομένων που θέλουμε ορίζουμε έναν κωδικό που θα θυμόμαστε. Στο τέλος, κλικ στο ΟΚ.

Ονομα χρήστη βάσης δεδομένων

Share it!