Πώς θα δημιουργήσω ένα subdomain στο Plesk 12;

1. Login στο Plesk με τους κωδικους που σου στείλαμε.

2. Είσαι ήδη στην προεπιλεγμένη καρτέλα, ‘Τοποθεσίες Web & Τομείς’, αμέσως κάτω από τον τίτλο της καρτέλας θα δεις το ‘Προσθήκη νέου υποτομέα’

Προσθήκη νέου υποτομέα

2. Θα γράψεις στο κενό πεδίο το subdomain. Από κάτω, θα δεις το ‘Ριζικός κατάλογος εγγράφων’ το οποίο συμπληρώνεται μόνο του μόλις γράψεις το subdomain. Στο τέλος, κλικ στο ΟΚ

Ρυθμίσεις subdomain

Share it!