Πώς θα δημιουργήσω ένα email alias (ψευδώνυμο) στο Plesk;

Σύμφωνα με το Plesk, τα ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (alias) είναι εναλλακτικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με μια κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στα ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνονται από την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1. Login στο Plesk

2. Κλικ στην καρτέλα ‘Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο’

Καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

3. Κλικ στην διεύθυνση email για την οποία θέλεις να δημιουργήσεις το ψευδώνυμο (alias)

4. Κλικ στην καρτέλα ‘Ψευδώνυμα ηλεκτρονικου ταχυδρομείου’ και στο κενό πεδίο γράφεις την διεύθυνση που θέλεις να κάνεις ψευδώνυμο της κεντρικής. Κλικ στο ΟΚ

Email alias

Share it!