Πώς κάνω δημιουργία λογαριασμού Email μέσα από το cPanel;

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πως θα προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού Email σε cPanel.

Video Tutorial

Ξεκινάμε

Αφού συνδεθούμε στο cPanel μας, επιλέγουμε το “Λογαριασμοί e-mail“.

Επιλογή Λογαριασμοί e-mail.
Επιλογή Λογαριασμοί e-mail.

Στην συνέχεια, επιλέγουμε το πλήκτρο “Δημιουργία“.

Πλήκτρο Δημιουργία.
Πλήκτρο Δημιουργία.

Στο πεδίο “Όνομα χρήστη“, δηλώνουμε το όνομα του Email που θα δημιουργήσουμε. Ενδεικτικά, θα προχωρήσουμε σε δημιουργία του “admin@domainmou.gr“.

Πεδίο Όνομα χρήστη.
Πεδίο Όνομα χρήστη.

Στο κάτω πεδίο συμπληρώνουμε τον κωδικό που θα έχει ο σχετικός λογαριασμός Email. Μπορούμε είτε να δηλώσουμε δικό μας κωδικό, είτε με το πλήκτρο στα δεξιά “Δημιουργία“, να μας παρέχει έναν τυχαίο κωδικό. Τα στοιχεία αυτά τα αποθηκεύουμε, καθώς με αυτά θα προχωράμε σε σύνδεση στον λογαριασμό Email μας.

Πεδίο εισαγωγής κωδικού.
Πεδίο εισαγωγής κωδικού.

Τέλος, επιλέγουμε το πλήκτρο “Δημιουργία” και ο λογαριασμός Email μας έχει δημιουργηθεί.

Πλήκτρο Δημιουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Πλήκτρο Δημιουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για να συνδεθούμε μέσω Webmail χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσουμε στοιχεία σύνδεσης, επιλέγουμε το πλήκτρο “Check Email” στα δεξιά του λογαριασμού.

Πλήκτρο Check Email για αυτόματη σύνδεση στον λογαριασμό Email.
Πλήκτρο Check Email για αυτόματη σύνδεση στον λογαριασμό Email.

Εναλλακτικά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξωτερική σύνδεση, πληκτρολογώντας τον σύνδεσμο webmail.domainmou.gr και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σύνδεσης μας.

Σύνδεσμος για εξωτερική σύνδεση στην υπηρεσία Webmail.
Σύνδεσμος για εξωτερική σύνδεση στην υπηρεσία Webmail.
Share it!