Πώς θα προσθέσω ή θα επεξεργαστώ DNS εγγραφές στο Cpanel;

1. Login στο Cpanel και πήγαινε στο Domains > Advanced DNS Zone Editor

Dns record choice

2. A record: Προεπιλεγμένη θα δούμε την Α εγγραφή (A record).
Με το Α record ένα domain name ή ένα subdomain ‘δείχνει’ κάποια συγκεκριμένη ip.
Name: Το domain name ή subdomain
TTL: Είναι σε δευτερόλεπτα και ο αριθμός θα πρέπει να είναι ακέραιος. Η ένοια του TTL είναι ο μέγιστος χρόνος στον οποίο οι άλλοι dns server θα ‘κασάρουν’ την συγκεκριμένη εγγραφή
Address: Η διεύθυνση ip

A record at cpanel
3. AAAA record. Την εγγραφή την επιλέγεις από το drop down μενού
Αλλιώς ονομάζεται ‘Εγγραφή για IPv6’ και ο ρόλος της είναι να δείχνει ένα hostname σε μια 128 bit IPv6 διεύθυνση στους DNS. Υπάρχει σαν επιλογή αλλά δεν υποστηρίζεται η λειτουργία της καθώς ακόμα δεν υποστηρίζονται πλήρως οι IPv6.

4. CNAME record: Επέλεξε την εγγραφή CNAME στο πεδίο δίπλα από το ‘Type’
Με το CNAME (Canonical Name) ένα domain ή subdomain ‘δείχνει’ σε ένα άλλο domain κι έτσι έχεις την δυνατότητα να κάνεις update μία μόνο Α εγγραφή κάθε φορά , ανεξάρτητα από τον αριθμό των Host record που κάνουν resolve στην συγκεκριμένη Ip. Με απλά λόγια, έχεις ένα Α record για το pointer.gr για να δείχνει μια ip. Μπορείς να ‘στέλνεις’ με το CNAME και το ftp.pointer.gr και το www.pointer.gr στο pointer.gr. Εάν αλλάξει κάποια στιγμή η ip τότε μπρείς να αλλάξεις μόνο το A record χωρίς να χρειάζεται να αλλάζεις και τα υπόλοιπα.

CNAME RECORD

5. SRV record: Επέλεξε την εγγραφή CNAME στο πεδίο δίπλα από το ‘Type’
Με μια SRV εγγραφή ένα domain name ‘δείχνει’ κάποια άλλη υπηρεσία για συγκεκριμένη λειτουργία

Name: Περιλαμβάνει την υπηρεσία (Το όνομα της σχετικής υπηρεσίας) και το προτόκολο (εάν θα χρησιμοποιηθεί TCP ή UDP)
TTL: Είναι σε δευτερόλεπτα και ο αριθμός θα πρέπει να είναι ακέραιος. Η ένοια του TTL είναι ο μέγιστος χρόνος στον οποίο οι άλλοι dns server θα ‘κασάρουν’ την συγκεκριμένη εγγραφή
Priority: η προτεριαότητα του ΄στόχου’. Χαμηλότερη τιμή σημαίνει ότι δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα.
Weight: Ποιο είναι το ειδικό ‘βαρος’ της εγγραφών που έχουν την ίδια προτεριότητα, η υψηλότερη τιμή σημαίνει ότι έχει ‘μεγαλύτερο βάρος’
Port: Σε ποια θύρα TCP ή UDP θα εγκατασταθεί η υπηρεσία
Target: Το hostname του συστήματος που προσφέρει την αντίστοιχη υπηρεσία. Τελειώνει σε τελεία.

srv record
6. TXT record. Επέλεξε την εγγραφή CNAME στο πεδίο δίπλα από το ‘Type’
Ο τρόπος για να συνδέσουμε ένα αμορφοποίητο κείμενο με ένα domain name, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για έναν server, για δίκτυο. Ένα domain name μπορεί να έχει παραπάνω από μια εγγραφές. Η χρήση του συνήθως για να επικυρώσεις την ιδιοκτησία ενός domain name και για τα SPF (Sender Policy Framework)

Txt record

Share it!