Δημιουργία Cerificate Signing Request (CSR) για Apache Open SSL

Εάν θέλεις να δημιουργήσεις  το δικό σου CSR για Apache server, τότε ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Login στον server σου, μέσω ssh. Στο prompt, γράψε:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.csr
 2. Στην θέση του ‘server’ γράψε το όνομα του server
 3. .apache-csr.gif
 4. Ξεκινάει η διαδικασία για την δημιουργία δύο αρχείων: Το Private-key αρχείο για την κωδικοποίηση του SSL πιστοποιητικού σου και του certificate signing request (CSR) αρχείου με το apache openssl
 5. Μόλις σου ζητηθεί το Common Name (domain name) θα πρέπει να πληκτρολογήσεις το πλήρες όνομα του site το οποίο θα ασφαλίσεις. Εάν θα δημιουργήσεις Apache CSR για Wildcard SSL cerificate, το domain name που θα πληκτρολογήσεις θα πρέπει να ξεκινάει με αστεράκι, δηλαδή *.domain.com.
 6. Μετά, θα ερωτηθείς για βασικές πληροφορίες της επιχείρισης, ξεκινώντας με κάποια γεωγραφικά στοιχεία.
 7. Τα παραπάνω, θα δημιουργήσουν το openssl .csr αρχείο σου.
 8. Άνοιξε το CSR αρχείο με έναν text editor και κάνε αντιγραφή – επικόλληση (μαζί με τα BEGIN και END) των πληροφοριών που γράφει ο editor, στο σημείο της παραγγελίας SSL που σου ζητηθεί από την Pointer.
 9. Αποθήκευσε κάπου το αρχείο, γιατί μπορεί να σου ζητηθεί και αργότερα.

 

Share it!