Ρύθμιση του microsoft office outlook 2007.

1.Άνοιξε το Microsoft Office Outlook 2007 και κλικ στο Tools>Account Settings

2.Στο πεδίο E-mail, κλικ στο ‘New

3.Στο επόμενο βήμα, άφησε επιλεγμένη την πρώτη επιλογή και πάτησε ‘Next’

moutlook1

4.Στο επόμενο βήμα, επίλεξε το ‘Manually configure server settings or additional server types‘ και κλικ στο ‘Next’

moutlook2

5.Στο επόμενο παράθυρο, επίλεξε το ‘Internet E-mail‘  και κλικ στο ‘Next’

moutlook3

 

6.Στο επόμενο βήμα, συμπλήρωσε τα παρακάτω:
Your Name: Το όνομα που θα εμφανίζεται όταν στέλνεις email
E-mail address: Την διεύθυνση email που έχεις ήδη ανοίξει από το Plesk Panel και θα χρησιμοποιήσεις σε  αυτόν τον λογαριασμό
Account type: Εάν θέλεις να υπάρχει αντίγραφο στον server, τότε επίλεξε IMAP, αλλιώς POP3
Incoming mail server: Γράψε το domain σου, πχ example.com
Outgoing mail server: Γράψε το domain σου, πχ example.com
User name: Ολόκληρο το email σου
Password: Το password που έχεις ορίσει για τον email λογαριασμό στο Plesk.

moutlook4

 

Κλικ στο ‘Remember password‘ , κλικ στο ‘Next’ και στο τέλος, ‘Finish’

 

 

Share it!