Ρύθμιση email στο Outlook express 6.

1.Άνοιξε το Microsoft outlook express και κλικ στο Tools>Accounts

2.Κλικ στο Add και επιλέξτε ‘Mail

3.Γράψε  το όνομα που θα ήθελες  να εμφανίζεται όταν στέλνεις email και πάτησε ‘Next

express1

4.Γράψε την email διεύθυνσή σας και πάτησε ‘Next

express2

5.Στο επόμενο παράθυρο επίλεξε το ‘POP3‘ και σαν Incoming Server, γράψε το domain σου, π.χ. example.com. Στο πεδίο για τον Outgoing server, γράψε το domain σου ξανά, πχ. Examle.com

express3

6. Κλικ στο ‘Next‘ και συμπλήρωσε τα παρακάτω:
Account name: Ολόκληρο το email σου
Password: To password που έχεις ορίσει από το Plesk για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.
-Επίλεξε το ‘Remember password‘ για να απομνημονεύσει το πρόγραμμα τους κωδικούς και να μην σου τους ‘ζητάει’ συνέχεια express4

7. Κλικ στο ‘Finish

Share it!