Τι είναι το POP και τι το IMAP; Ποια μέθοδο να επιλέξω;

POP (Post Office Protocol)

Είναι μια μέθοδος σύνδεσης του προγράμματος email του υπολογιστή (π.χ. Outlook) με τον email server μας για να λαμβάνεις email. Όταν βλέπεις τα email σου στον υπολογιστή σου ουσιαστικά βλέπεις αντίγραφα των μηνυμάτων που υπάρχουν στους server μας

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Με αυτή την μέθοδο μπορείς να διαβάζεις κατευθείαν από τον email server μας χωρίς να χρειάζεται να τα κατεβάζεις στον υπολογιστή σου. Όταν βλέπεις τα email σου στον υπολογιστή σου ουσιαστικά βλέπεις τα κανονικά μηνύματα που υπάρχουν στους server μας και όχι αντίγραφα αυτών.

Να επιλέξω POP ή IMAP;

Εάν θέλεις να κατεβάζεις και να αποθηκεύεις τα μηνύματα στον υπολογιστή σου τότε θα πρέπει να επιλέξεις POP.
Εάν θέλεις να βλέπεις τα email σου απο διαφορετικές συσκευές, π.χ tablet, pc, κινητο κλπ τότε θα πρέπει να επιλέξεις IMAP.

TIP !!

Σε περίπτωση που περιμένεις να έχεις μεγάλο αριθμό μηνυμάτων, τότε καλό θα ήταν να επιλέξεις την POP μέθοδο για να μην γεμίζει το mailbox σου και να είσαι ανεξάρτητος από την 'χωρητικότητα' του server.
Share it!